Unia Europejska

Irlandia

Informacje ogólne

Stolica: 

Dublin

Powierzchnia: 

69 797 km2

Ludność państwa: 

4 724 720 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

0,9 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

265,835 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

irlandzki, angielski

Ustrój polityczny: 

republika parlamentarna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

11

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Schengen area member: 

Nie. Irlandia nie jest członkiem strefy Schengen.

W UE od: 

1 stycznia 1973 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty irlandzkiej prezydencji

Terytorium Republiki Irlandii obejmuje nieco ponad 80 % powierzchni wyspy o tej samej nazwie, której północno-wschodnia część to Irlandia Północna należąca do Zjednoczonego Królestwa.  Wybrzeże Irlandii jest bardzo długie. Na zachodzie rozciąga się wzdłuż Oceanu Atlantyckiego, a na południu wzdłuż Morza Celtyckiego. Na wschód od Irlandii leży Wielka Brytania, którą od Irlandii oddziela Morze Irlandzkie.

Do najważniejszych sektorów irlandzkiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (39,1 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (12,8 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (12,3 %).

Główne rynki eksportowe dla irlandzkiej gospodarki to USA, Wielka Brytania i Belgia, a w przypadku importu – Wielka Brytania, USA i Francja.

Irlandia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 11 posłów z Irlandii. Więcej informacji o irlandzkich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Irlandii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele irlandzkiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty irlandzkiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1975 r., lipiec–grudzień 1979 r., lipiec–grudzień 1984 r., styczeń–czerwiec 1990 r., lipiec–grudzień 1996 r., styczeń–czerwiec 2004 r., styczeń–czerwiec 2013 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Irlandzkim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Phil Hogan, który odpowiada za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Irlandii 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Irlandia ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Irlandia ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Irlandia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Irlandii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Irlandia wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu - i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Irlandia a budżet UE w 2015 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Irlandii: 2,009 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % irlandzkiego dochodu narodowego brutto (DNB): 1,10 %
  • Łączny wkład Irlandii do budżetu UE: 1,558 miliardów EUR
  • Wkład Irlandii do budżetu UE jako % irlandzkiego DNB: 0,86 % 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Irlandii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Irlandię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Irlandia się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Irlandia – informacje praktyczne

Back to top