Europese Unie

Ierland

In het kort

Hoofdstad: 

Dublin

Oppervlakte: 

69 797 km2

Bevolking: 

4 724 720 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

0,9 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

265,835 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Iers, Engels

Staatsbestel: 

parlementaire republiek

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

11

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen area member: 

Nee, Ierland maakt geen deel uit van het Schengengebied.

EU-lidstaat sinds: 

1 januari 1973

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Ierland

De republiek Ierland omvat vijf zesde van het eiland Ierland. Het noordoosten van het eiland is Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. Ierland heeft een lange kustlijn. In het westen ligt de Atlantische Oceaan en in het zuiden de Keltische Zee. Aan de oostkust wordt Ierland gescheiden van Groot-Brittannië door de Ierse Zee.

De belangrijkste sectoren van de Ierse economie waren in 2015 industrie (39,1 %), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (12,8 %) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (12,3 %).

Ierland exporteert vooral naar de VS, het VK en België, en importeert vooral uit het VK, de VS en Frankrijk.

Ierland in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 11 Ierse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Ierland

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Ierse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Ierland:

januari-juni 1975 juli-december 1979 juli-december 1984 januari-juni 1990 juli-december 1996 januari-juni 2004 januari-juni 2013

Voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Ierland heeft Phil Hogan aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor landbouw en plattelandsontwikkeling.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Ierland 

Europees Economisch en Sociaal Comité

Ierland heeft 9 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Ierland heeft 9 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Ierland houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Ierse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Ierland?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Financiële EU-balans voor Ierland in 2015: 

  • Totale bestedingen van de EU in Ierland: 2,009 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Ierse bruto nationaal inkomen (bni):  1,10 %
  • Totale Ierse bijdrage aan de EU-begroting: 1,558 miljard EUR
  • Ierse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,86 % 

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Ierland

Het geld dat Ierland bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Ierland.

Praktische informatie

Back to top