European Union website, the official EU website

L-Irlanda

Ħarsa ġenerali: 

Ir-Repubblika tal-Irlanda tokkupa aktar minn 80 % tal-gżira tal-Irlanda. Fil-parti tal-Grigal tal-gżira hemm l-Irlanda ta’ Fuq, li hija parti mir-Renju Unit. L-Irlanda għandha kosta twila. Lejn il-Punent hemm l-Oċean Atlantiku u lejn in-Nofsinhar il-Baħar Ċeltiku. Lejn il-Lvant l-Irlanda hija separata mill-Gran Brittanja mill-Baħar Irlandiż.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Irlanda fl-2015 kienu l-industrija (39.1 %), il-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u l-attivitajiet tas-servizzi tal-ikel (12.8 %), l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (12.3 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Irlanda huma l-Istati Uniti, ir-Renju Unit u l-Belġju, filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma r-Renju Unit, l-Istati Uniti u Franza.

Kapitali: 

Dublin

Daqs ġeografiku: 

69 797 km2

Popolazzjoni: 

4 628 949 (2015)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

0.9 % (2015)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 214.623 biljun (2015)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

Irlandiż, Ingliż

Sistema Politika: 

repubblika parlamentari

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta' Jannar 1973

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

11

Munita: 

Euro. Membru taż-żona tal-euro mill-: 1 ta’ Jannar 1999

Membru taż-żona Schengen?: 

Le, l-Irlanda mhijiex membru taż-Żona Schengen.

Presidenza tal-Kunsill: 

L-Irlanda kellha l-presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE 7 darbiet bejn l-1975 u l-2013. 

L-Irlanda fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 11-il membru tal-Parlament Ewropew mill-Irlanda. Sib min huma l-MPE Irlandiżi

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fl-Irlanda

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu regolarment biex jadottaw il-liġijiet tal-UE u jikkoordinaw il-politiki. Fil-laqgħat tal-Kunsill jiltaqgħu regolarment rappreżentanti mill-gvern Irlandiż, skont il-qasam ta' politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE m’għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, ix-xogħol jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż jippresiedu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiġi ffaċilitat id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-Presidenza Irlandiża:

Jannar-Ġunju 1975 Lulju-Diċembru 1979 Lulju-Diċembru 1984 Jannar-Ġunju 1990 Lulju-Diċembru 1996 Jannar-Ġunju 2004 Jannar-Ġunju 2013

Aktar dwar il-presidenza attwali tal-Kunsill tal-UE.

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mill-Irlanda għall-Kummissjoni Ewropea hu Phil Hogan, li hu responsabbli għall-Agrikultura u l-Iżvilupp Rurali.

Il-Kummissjoni hija rrappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni fl-Irlanda 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

L-Irlanda għandha 9 rappreżentanti fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hija kkonsultat dwar il-liġijiet proposti, għal idea aħjar ta’ bidliet possibbli tas-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

Il-Kumitat tar-Reġjuni

L-Irlanda għandha 9 rappreżentanti fil-Kumitat tar-Reġjuni, l-assemblea tar-rappreżentanti reġjonali u lokali tal-UE. Din l-entità konsultattiva hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex jiġi żgurat li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-rappreżentanza permanenti għall-UE

L-Irlanda tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE premezz tar-rappreżentanza permanenti fi Brussell. Bħall-"ambaxxata tal-UE" tal-Irlanda, il-kompitu ewlieni tagħha hu li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti bl-aktar mod effettiv possibbli fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus l-Irlanda?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija tal-pajjiż tiegħek, aktar tħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE m'għandux l-għan li jqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali. 

It-tqassim tal-finanzi tal-Irlanda mal-UE fl- 2015: 

  • L-infiq totali tal-UE fl-Irlanda: EUR 2.009-il biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Irlandiż: 1.10 %
  • Il-kontribuzzjoni totali tal-Irlanda għall-baġit tal-UE EUR 1.558 biljun
  • Il-kontriubzzjoni Irlandiżi għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha: 0.86 % 

Aktar ċifri dwar il-baġit, id-dħul u l-infiq tal-UE:

Proġetti ffinanzjati mill-UE fl-Irlanda

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE mill-Irlanda jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE - bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif l-Irlanda tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Tagħrif prattiku