European Union website, the official EU website

Īrija

Īss apraksts: 

Īrijai pieder piecas sestdaļas Īrijas salas. Apvienotajā Karalistē ietilpstošā Ziemeļīrija atrodas salas ziemeļaustrumdaļā. 

Īrijai ir garas piekrastes. Tās rietumos atrodas ar Atlantijas okeāns un dienvidos Ķeltu jūra. Austrumos Īriju no Lielbritānijas šķir Īrijas jūra.

Svarīgākās Īrijas ekonomikas nozares 2015. gadā bija rūpniecība (39,1 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (12,8 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (12,3 %).

Īrijas galvenie eksporta partneri ir ASV, Apvienotā Karaliste un Beļģija, savukārt tās galvenie importa partneri ir Apvienotā Karaliste, ASV un Francija.

Galvaspilsēta: 

Dublina

Platība: 

69 797 km2

Iedzīvotāju skaits: 

4 628 949 (2015)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 

0,9 % (2015)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 

214,623 miljardi EUR (2015)

ES oficiālā(s) valoda(s): 

īru, angļu

Valsts iekārta: 

parlamentāra republika

ES dalībvalsts no: 

1973. gada 1. janvāra

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 

11

Valūta: 

Eiro. Eirozonas dalībvalsts kopš 1999. gada 1. janvāra

Šengenas zonas valsts?: 

Nē, Īrija nav Šengenas zonas valsts.

Padomes prezidentūra: 

ES Padomes rotējošā prezidentūra Īrijas pārziņā bijusi 7 reizes laikā no 1975. gada līdz 2013. gadam. 

Īrija ES

Eiropas Parlaments

Īrijai ir 11 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Īrijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Īrijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Īrijas prezidentūras laikposmi:

1975. gada janvāris – jūnijs | 1979. gada jūlijs – decembris | 1984. gada jūlijs – decembris | 1990. gada janvāris – jūnijs | 1996. gada jūlijs – decembris | 2004. gada janvāris – jūnijs | 2013. gada janvāris – jūnijs |

Vairāk par pašreizējo ES Padomes prezidentūru lasiet te.

Eiropas Komisija

Īrijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Fils Hogans, kura pārziņā ir lauksaimniecība un lauku attīstība.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Īrijā 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Īrijai ir 9 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Reģionu komiteja

Īrijai ir 9 pārstāvji Reģionu komitejā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Īrijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Īriju un ES struktūrām. Tās kā “Īrijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Īrijas finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir atbalsts, ko tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība. 

Īrijas finanšu sadalījums 2015. gada ES budžetā: 

  • ES kopējie izdevumi Īrijā: 2,009 miljardi EUR
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Īrijas nacionālā kopienākuma (NKI): 1,10 %
  • Īrijas kopējais ieguldījums ES budžetā: 1,558 miljardi EUR
  • Īrijas iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI: 0,86 % 

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Īrijā

Finanšu līdzekļi, ko Īrija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Īrijā.

Praktiska informācija