Eiropas Savienība

Īrija

Īrija

Īss apraksts

Īrijas karogs

Valsts iekārta

Īrija ir parlamentāra republika, kurā ir 26 grāfistes. Valdības vadītāju (premjerministru) ieceļ prezidents pēc tam, kad viņu ir izvirzījusi parlamenta apakšpalāta (Dail). Valdības vadītājam ir izpildvara. Valsts vadītājam (prezidentam) ir galvenokārt ceremoniālas funkcijas. Īrijas parlamentam ir divas palātas (augšpalāta un apakšpalāta).

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Īrijas ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija rūpniecība (36,5 %), informācija un sakari (12,1 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (11,7 %) un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (10,5 %).

50 % no Īrijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Beļģijā 13 % un Vācijā 7 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir ASV (28 %) un Šveice (5 %).

64 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Francijas un Vācijas 12 % no katras), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir ASV (17 %) un Ķīna (4 %).

Īrija ES

Eiropas Parlaments

Īrijai ir 13 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Īrijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Īrijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Īrijas prezidentūras laikposmi:

1975. gada janvāris – jūnijs | 1979. gada jūlijs – decembris | 1984. gada jūlijs – decembris | 1990. gada janvāris – jūnijs | 1996. gada jūlijs – decembris | 2004. gada janvāris – jūnijs | 2013. gada janvāris – jūnijs.

Prezidentūra ES padomē

Sekojošā saite jūs novirzīs uz ārēju vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Īrijā Eiropas Komisijas komisāres amatam tika izraudzīta Mareida Makginesa, kuras pārziņā ir finanšu pakalpojumi, finanšu stabilitāte un kapitāla tirgu savienība.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Īrijā 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Īrijai ir 9 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Īrijai ir 8 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Īrijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Īriju un ES iestādēm. Tās kā “Īrijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Īrijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018. gada dati par Īriju:

  • ES kopējie izdevumi Īrijā — 2,064 miljardi eiro
    (t.i. 0,82 % no Īrijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 2,320 miljardi eiro
    (t.i. 0,92 % no Īrijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Īrijā

Finanšu līdzekļi, ko Īrija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Īrijā.

Back to top