Europos Sąjunga

Airija

Airija

Apžvalga

Airijos vėliava

Politinė sistema

Airija yra parlamentinė respublika, sudaryta iš 26 grafysčių. Vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, Parlamento Žemųjų Rūmų (Dail) teikimu skiriamas prezidento ir turintis vykdomąją galią. Valstybės vadovas yra prezidentas, turintis iš esmės reprezentacines galias. Parlamentą sudaro dveji rūmai (Aukštieji ir Žemieji).

Padėtis ES žemėlapyje.

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Airijos ekonomikos sektoriai 2016 m. buvo pramonė (38,9 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (12,9 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (12,3 %).

ES vidaus prekyba sudaro 51 % Airijos eksporto (į Jungtinę Karalystę – 13 %,į Belgiją – 13 %, į Vokietiją – 7 %), o 26 % eksporto apimties tenka Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir 5 % – Šveicarijai.

68 % importo apimties tenka ES valstybėms narėms (iš Jungtinės Karalystės – 29 %, iš Prancūzijos – 13 %, iš Vokietijos – 10 %), o kalbant apie ne ES šalis – 15 % importo atvežama iš JAV ir 4 % – iš Kinijos.

Airija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Airijai atstovauja 11 narių. Airijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Airijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Airijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Airijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1975 m. sausis–birželis | 1979 m. liepa–gruodis | 1984 m. liepa–gruodis | 1990 m. sausis–birželis | 1996 m. liepa–gruodis | 2004 m. sausis–birželis | 2013 m. sausis–birželis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Ši nuoroda nukreipia į išorinę svetainę Dabar ES Tarybai pirmininkaujanti šalis

Europos Komisija

Airijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Philas Hoganas, atsakingas už žemės ūkį ir kaimo plėtrą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Airijoje 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Airijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Airijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Airija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Airijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Airija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2017 m. Airijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Airijoje – 1,818 mlrd. eurų
  • Bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro bendros ES išlaidos Airijoje – 0,75 %
  • Visas Airijos įnašas į ES biudžetą – 1,777 mlrd. eurų
  • Airijos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro jos įnašas į ES biudžetą – 0,746 % 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Airijoje

Airijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Airijai.

Back to top