Europos Sąjunga

Airija

Apžvalga

Sostinė: 

Dublinas

Plotas: 

69 797 km2

Gyventojų sk.: 

4 724 720 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

0,9 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

265,835 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

airių, anglų

Politinė sistema: 

parlamentinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

11

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 1999 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

Ne, Airija nepriklauso Šengeno erdvei.

ES valstybė narė nuo: 

1973 m. sausio 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Airijos pirmininkavimo Tarybai datos

Airija užima penkis šeštadalius Airijos salos. Salos šiaurės rytuose yra Jungtinei Karalystei priklausanti Šiaurės Airija. 

Airija turi ilgą pakrantę. Vakaruose šalį supa Šiaurės Atlanto vandenynas, pietuose – Keltų jūra, o rytuose – nuo Didžiosios Britanijos skirianti Airijos jūra.

Svarbiausi Airijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo pramonė (39,1 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (12,8 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (12,3 %).

Pagrindinės Airijos eksporto partnerės yra JAV, Jungtinė Karalystė ir Belgija, o pagrindinės importo partnerės – Jungtinė Karalystė, JAV ir Prancūzija.

Airija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Airijai atstovauja 11 narių.

Europos Parlamento biuras Airijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Airijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Airijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1975 m. sausio–birželio mėn. | 1979 m. liepos–gruodžio mėn. | 1984 m. liepos–gruodžio mėn. | 1990 m. sausio–birželio mėn. | 1996 m. liepos–gruodžio mėn. | 2004 m. sausio–birželio mėn. | 2013 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Airijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Philas Hoganas, atsakingas už žemės ūkį ir kaimo plėtrą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Airijoje 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 9 Airijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Airijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Airija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Airijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Airija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2015 m. Airijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Airijoje – 2,009 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Airijoje sudaro 1,10 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Airijos įnašas į ES biudžetą – 1,558 milijardo EUR
  • Airijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,86 % Airijos BNP 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Airijoje

Airijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Airijai.

Praktinė informacija

Back to top