Europos Sąjunga

Airija

Airija

Apžvalga

Airijos vėliava

Politinė sistema

Airija yra parlamentinė respublika, sudaryta iš 26 grafysčių. Vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, Parlamento Žemųjų Rūmų (Dail) teikimu skiriamas prezidento ir turintis vykdomąją galią. Valstybės vadovas yra prezidentas, turintis iš esmės reprezentacines galias. Parlamentą sudaro dveji rūmai (Aukštieji ir Žemieji).

Padėtis ES žemėlapyje.

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Airijos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo pramonė (36,5 %), informacinė ir komunikacijų veikla (12.1 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (11,7 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (10,5 %).

ES vidaus prekyba sudaro 50 % Airijos eksporto (į Belgiją – 13 %, į Vokietiją – 7 %), o 28 % eksporto apimties tenka Jungtinėms Valstijoms ir 5 % – Šveicarijai.

64 % importo apimties tenka ES valstybėms narėms (iš Prancūzijos ir Vokietijos – po 12 %), o kalbant apie ne ES šalis – 17 % importo atvežama iš Jungtinių Valstijų ir 4 % – iš Kinijos.

Airija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Airijai atstovauja 13 narių. Airijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Airijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Airijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Airijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1975 m. sausis–birželis | 1979 m. liepa–gruodis | 1984 m. liepa–gruodis | 1990 m. sausis–birželis | 1996 m. liepa–gruodis | 2004 m. sausis–birželis | 2013 m. sausis–birželis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Ši nuoroda nukreipia į išorinę svetainę Dabar ES Tarybai pirmininkaujanti šalis

Europos Komisija

Airijos deleguota Europos Komisijos narė yra Mairead McGuinness, atsakinga už finansines paslaugas, finansinį stabilumą ir kapitalo rinkų sąjungą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Airijoje 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Airijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Airijai atstovauja 8 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Airija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Airijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Airija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius 

2018 m.Airijos duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Airijoje suma – 2,064 mlrd. EUR
    (atitinka 0,82 proc. Airijos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 2,320 mlrd. EUR
    (atitinka 0,92 proc. Airijos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Airijoje

Airijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Airijai.

Back to top