Európai Unió

Írország

Írország

Áttekintés

Írország lobogója

Államforma, politikai rendszer

Írország parlamentáris köztársaság, 26 megye alkotja. A végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolja, melynek élén a kormányfő (miniszterelnök) áll. Őt a köztársasági elnök nevezi ki a parlament alsóházának (Dail) jelölése alapján. Az államfő (köztársasági elnök) szerepe elsősorban protokolláris. A parlament kétkamarás: alsó- és felsőházból áll.

Az ország földrajzi helyzete az EU-ban

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban az ír gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (36,5%), az információ és kommunikáció (12,1%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (11,7%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humán-egészségügyi és szociális ellátás (10,5%).

Az EU-n belüli kereskedelem Írország exportjának 50%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 13%-a Belgiumba, 7%-a pedig Németországba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, az ír exporttermékek 28%-a az Egyesült Államokban, 5%-a pedig Svájcban talál vevőre.

Az Írországba behozott termékek 64%-a EU-tagországból érkezik (Franciaországból és Németországból egyaránt 12%-uk). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 17%-a az Egyesült Államokból, 4%-a pedig Kínából érkezik.

Írország az EU-ban

Európai Parlament

Írország 13 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Írország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Írországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az ír kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az ír soros elnökség időszakai:

1975. január–június, 1979. július–december, 1984. július–december, 1990. január–június, 1996. július–december, 2004. január–június, 2013. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság ír tagja Phil Hogan, aki a kereskedelemért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Írországi Képviselete 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Írországnak 9 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Írországnak 8 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Írország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Írország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Írország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Írországban: 2,064 milliárd EUR
    (ez az ír gazdaság 0,82%-ának felel meg)
  • Íroszág összes befizetése az uniós költségvetésbe: 2,320 milliárd EUR
    (ez az ír gazdaság 0,92%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Írországban

A tagállamok, így Írország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha szeretne többet megtudni arról, hogy Írország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top