Európai Unió

Írország

Áttekintés

Főváros: 

Dublin

Terület: 

69 797 km2

Népesség: 

4 724 720 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

0,9 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

265,835 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

ír, angol

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

11

Pénznem: 

Euró. (Írország 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

Írország nem tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

1973. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - Az ír soros elnökség időszakai

Írország az Ír-szigeten található, a sziget területének öthatodát foglalja el. A sziget északkeleti részén Észak-Írország fekszik, amely az Egyesült Királyság része. Írország hosszú partszakasszal rendelkezik: nyugatról az Atlanti-óceán, délről a Kelta-tenger, keletről pedig az Ír-tenger veszi körbe, és ez utóbbi választja el Nagy-Britanniától.

2015-ben az ír gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (39,1%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (12,8%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humánegészségügyi és szociális ellátás (12,3%).

Írország fő exportpiaca az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Belgium, a behozatal tekintetében pedig az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Franciaország a fő kereskedelmi partnere.

Írország az EU-ban

Európai Parlament

Írország 11 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Írország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Írországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az ír kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az ír soros elnökség időszakai:

1975. január–június, 1979. július–december, 1984. július–december, 1990. január–június, 1996. július–december, 2004. január–június, 2013. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége.

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság ír tagja Phil Hogan, aki a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Írországi Képviselete 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Írországnak 9 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Írországnak 9 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Írország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Írország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Írország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Írországban: 2,009 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás az ír bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 1,10 %
  • Írország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,558 milliárd EUR
  • Írországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései az ír GNI-hez viszonyítva: 0,86 % 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Írországban

A tagállamok, így az Írország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Írország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top