Europska unija

Irska

Pregled

Glavni grad: 

Dublin

Površina: 

69 797 km2

Broj stanovnika: 

4 724 720 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

0,9 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

265,835 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

irski, engleski

Politički sustav: 

parlamentarna republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

11

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengen area member: 

Ne, Irska ne pripada schengenskom prostoru.

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 1973.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi irskog predsjedanja

Irska zauzima pet šestina Irskog otoka. Sjeverna Irska na sjeveroistočnom dijelu otoka dio je Ujedinjene Kraljevine. Irska ima dugačku obalu. Na zapadu izlazi na sjeverni dio Atlantskog oceana, a na jugu je Keltsko more. S istočne strane Irsku od Velike Britanije dijeli Irsko more.

Najvažniji sektori irskoga gospodarstva u 2015. bili su industrija (39,1 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (12,8 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (12,3 %).

Najvažniji izvozni partneri Irske jesu SAD, Ujedinjena Kraljevina i Belgija, a najvažniji uvozni partneri Ujedinjena Kraljevina, SAD i Francuska.

Irska u Europskoj uniji

Europski parlament

Irska ima 11 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Irskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici irske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi irskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1975. | srpanj – prosinac 1979. | srpanj – prosinac 1984. | siječanj – lipanj 1990. | srpanj – prosinac 1996. | siječanj – lipanj 2004. | siječanj – lipanj 2013.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Phil Hogan povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Irska, a zadužen je za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Irskoj 

Europski gospodarski i socijalni odbor

Irska ima 9 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Irska ima 9 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Irska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća irskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Irska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Irske i EU-a u 2015.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Irskoj: 2,009 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Irskoj izražena kao postotak irskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 1,10 %
  • ukupni doprinos Irske proračunu EU-a: 1,558 milijardi EUR
  • doprinos Irske proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,86 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Irskoj financira EU

Novcem koji Irska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Irsku.

Praktične informacije

Back to top