Europska unija

Irska

Pregled

Glavni grad: 

Dublin

Površina: 

69 797 km2

Broj stanovnika: 

4 628 949 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

0,9 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

214,623 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezici EU-a: 

irski, engleski

Politički sustav: 

parlamentarna republika

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 1973.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

11

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Pripada li schengenskom prostoru?: 

Ne, Irska ne pripada schengenskom prostoru.

Predsjedanje Vijećem: 

U razdoblju od 1975. do 2013. Irska je sedam puta preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a. 

Irska zauzima pet šestina Irskog otoka. Sjeverna Irska na sjeveroistočnom dijelu otoka dio je Ujedinjene Kraljevine. Irska ima dugačku obalu. Na zapadu izlazi na sjeverni dio Atlantskog oceana, a na jugu je Keltsko more. S istočne strane Irsku od Velike Britanije dijeli Irsko more.

Najvažniji sektori irskoga gospodarstva u 2015. bili su industrija (39,1 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (12,8 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (12,3 %).

Najvažniji izvozni partneri Irske jesu SAD, Ujedinjena Kraljevina i Belgija, a najvažniji uvozni partneri Ujedinjena Kraljevina, SAD i Francuska.

Irska u Europskoj uniji

Europski parlament

Irska ima 11 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Irskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici irske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi irskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1975. | srpanj – prosinac 1979. | srpanj – prosinac 1984. | siječanj – lipanj 1990. | srpanj – prosinac 1996. | siječanj – lipanj 2004. | siječanj – lipanj 2013.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a.

Europska komisija

Phil Hogan povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Irska, a zadužen je za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Irskoj 

Europski gospodarski i socijalni odbor

Irska ima 9 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Irska ima 9 predstavnika u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Irska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća irskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Irska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Irske i EU-a u 2015.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Irskoj: 2,009 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Irskoj izražena kao postotak irskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 1,10 %
  • ukupni doprinos Irske proračunu EU-a: 1,558 milijardi EUR
  • doprinos Irske proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,86 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Irskoj financira EU

Novcem koji Irska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Irsku.

Praktične informacije