European Union website, the official EU website

Irlanti

Perustiedot: 

Irlanti käsittää viisi kuudesosaa Irlannin saaresta, jonka koillisosassa oleva Pohjois-Irlanti kuuluu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Irlannilla on pitkä rantaviiva. Maan länsipuolella on Pohjois-Atlantti ja etelässä Kelttienmeri. Idässä olevasta Isosta-Britanniasta Irlannin erottaa Irlanninmeri.

Irlannin talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 teollisuus (39,1 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (12,8 %) sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (12,3 %).

Irlannin tärkeimmät vientimaat ovat Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Belgia ja tuontimaat Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat ja Ranska.

Pääkaupunki: 

Dublin

Pinta-ala: 

69 797 km2

Väkiluku: 

4 628 949 (2015)

Osuus EUn väkiluvusta: 

0,9 % (2015)

Bruttokansantuote (BKT): 

214,623 miljardia EUR (2015)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

iiri, englanti

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen tasavalta

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.1.1973

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

11

Rahayksikkö: 

Euro. Euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

Schengen-jäsenyys: 

Ei, Irlanti ei kuulu Schengen-alueeseen.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Irlanti on toiminut EU:n neuvoston puheenjohtajana 7 kertaa vuosina 1975–2013. 

Irlanti EU:ssa

Euroopan parlamentti

Irlannilla on 11 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Irlannin-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Irlannin hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Irlannin puheenjohtajakaudet:

Tammikuu–kesäkuu 1975 | heinäkuu–joulukuu 1979 | heinäkuu–joulukuu 1984 | tammikuu–kesäkuu 1990 | heinäkuu–joulukuu 1996 | tammikuu–kesäkuu 2004 | tammikuu–kesäkuu 2013

Lisätietoa EU:n neuvoston nykyisestä puheenjohtajamaasta.

Euroopan komissio

Irlannista Euroopan komission jäseneksi on valittu Phil Hogan, jonka vastuualueena on maatalous ja maaseudun kehittäminen.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Irlannin-edustusto 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Irlannilla on 9 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Alueiden komitea

Irlannilla on 9 edustajaa alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Irlanti pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Irlanti antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Irlannin osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015: 

  • EU-rahoitus Irlannissa: 2,009 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Irlannin bruttokansantuloon: 1,10 %
  • Irlannin maksut EU:n talousarvioon: 1,558 miljardia EUR
  • Irlannin EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,86 % 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Irlannissa

Irlannin EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Irlannissa).

Käytännön tietoa