Euroopa Liit

Iirimaa

Iirimaa

Ülevaade

Iirimaa lipp

Poliitiline süsteem

Iirimaa on parlamentaarne vabariik, mis koosneb 26 krahvkonnast. Selle valitsusjuht ja täitevvõimu teostaja on peaminister, kelle nimetab ametisse president, kes ise nimetatakse ametisse alamkoja (Dail) poolt. Riigipea on president, kellel on peamiselt tseremoniaalne funktsioon. Parlamendil on kaks koda (alam- ja ülemkoda).

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Iirimaa majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2018. aastal tööstus (36,5%), info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (12,1%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (11,7%), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (10,5%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Iirimaa ekspordist 50% (Belgia 13% ja Saksamaa 7%), samas kui ELi-väliselt läheb 28% Ameerika Ühendriikidesse ja 5% Šveitsi.

64% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Prantsusmaa ja Saksamaa mõlemad 12%), väljastpoolt ELi tuleb 17% Ameerika Ühendriikidest ja 4% Hiinast.

Iirimaa ELis

Euroopa Parlament

Iirimaalt on Euroopa Parlamenti valitud 13 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Iirimaal

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Iirimaa valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Iirimaa eesistumise perioodid:

Jaanuar–juuni 1975 | Juuli–detsember 1979 | Juuli–detsember 1984 | Jaanuar–juuni 1990 | Juuli–detsember 1996 | Jaanuar–juuni 2004 | Jaanuar–juuni 2013

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Iirimaa poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Mairead McGuinness, kelle vastutusalaks on finantsteenused, finantsstabiilsus ja kapitaliturgude liit.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Iirimaal 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Iirimaal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 9 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Iirimaal on Regioonide Komitees 8 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Iirimaa suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Iirimaa nn saatkonna peamine ülesanne on tagada ELis riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Iirimaa?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid keskendub pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Iirimaa 2018. aasta andmed:

  • ELi kogukulud Iirimaal – 2,064 miljardit eurot
    (vastab 0,82 %-le Iirimaa kogurahvatulust)
  • Kogu osamaks ELi eelarvesse – 2,320 miljardit eurot
    (vastab 0,92 %-le Iirimaa kogurahvatulust)

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Iirimaal

Rahalised vahendid, mida Iirimaa maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Iirimaale kasulikud on.

Back to top