Europæiske Union

Irland

Oversigt

Hovedstad: 

Dublin

Areal: 

69 797 km2

Befolkning: 

4 724 720 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

0,9 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

265,835 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Irsk, engelsk

Styreform: 

Parlamentarisk republik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

11

Valuta: 

Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen area member: 

Nej, Irland er ikke medlem af Schengenområdet.

EU-medlemsland siden: 

1. januar 1973

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for irske formandskaber

Irland dækker fem sjettedele af øen Irland. På den nordøstlige del af øen ligger Nordirland, der er en del af Storbritannien. 

I 2015 var de vigtigste sektorer i den irske økonomi industri (39,1 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (12,8 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (12,3 %).

Irlands største eksportpartnere er USA, Storbritannien og Belgien, mens dets største importpartnere er Storbritannien, USA og Frankrig.

Irland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 11 irske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Irland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den irske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for irske formandskaber:

Januar-juni 1975 | Juli-december 1979 | Juli-december 1984 | Januar-juni 1990 | Juli-december 1996 | Januar-juni 2004 | Januar-juni 2013

Formandskabet for EU-Rådet.

Europa-Kommissionen

Irland har udnævnt Phil Hogan som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for landbrug og udvikling af landdistrikter.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Irland 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Irland har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Irland har 9 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Irland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "irsk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Irland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Irlands finanser i relation til EU i 2015: 

  • Samlede EU-udgifter i Irland: 2,009 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Irlands bruttonationalindkomst (BNI): 1,10 %
  • Samlet irsk bidrag til EU-budgettet: 1,558 mia. euro
  • Irlands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,86 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Irland

De penge, som Irland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Irland.

Praktiske oplysninger

Back to top