Европейски съюз

Ирландия

Преглед

Столица: 

Дъблин

Площ: 

69 797 км2

Население: 

4 724 720 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

0,9 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

265,835 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

ирландски, английски

Политическа система: 

парламентарна република

Места в Европейския парламент: 

11

Валута: 

Евро. Член на еврозоната от: 1 януари 1999 г.

Schengen area member: 

Не, Ирландия не е член на Шенгенското пространство.

Член на ЕС от: 

1 януари 1973 г.

Председателство на Съвета: 

Ирландия заема 5/6 от остров Ирландия. В североизточната част на острова е разположена Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство. 

Ирландия разполага с дълго крайбрежие. На запад от острова се простира Атлантическият океан, а на юг Келтско море. На изток Ирландско море разделя Ирландия от Великобритания.

Най-важните сектори на ирландската икономика през 2015 г. са били промишлеността (39,1%), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (12,8%) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (12,3%).

Ирландия изнася най-много стоки за САЩ, Обединеното кралство и Белгия, а най-много внася от Обединеното кралство, САЩ и Франция.

Ирландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 11 членове от Ирландия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Ирландия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на ирландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на ирландското председателство:

януари — юни 1975 г. | юли — декември 1979 г. | юли — декември 1984 г. | януари — юни 1990 г. | юли — декември 1996 г. | януари — юни 2004 г. | януари — юни 2013 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Ирландия комисар в Европейската комисия е Фил Хоган, който отговаря за земеделието и развитието на селските райони.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Ирландия 

Европейски икономически и социален комитет

Ирландия има 9 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Ирландия има 9 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Ирландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Ирландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Ирландия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Ирландия с ЕС през 2015 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 2,009 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Ирландия: 1,10 %
  • Обща вноска на Ирландия в бюджета на ЕС: 1,558 милиарда EUR
  • Вноска на Ирландия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,86 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Ирландия

Средствата, които Ирландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Ирландия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация

Back to top