Europeiska Unionen

Ungern

Översikt

Huvudstad: 

Budapest

Yta: 

93 011 km2

Folkmängd: 

9 830 485 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

1,9 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

112,399 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Ungerska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

21

Valuta: 

Ungerska forint (HUF)

Schengen area member: 

 Ja – med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

EU-medlem sedan: 

1 maj 2004

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Ungerns ordförandeskap

Ungern är ett land i Centraleuropa och gränsar till inte mindre än sju länder: Slovakien, Ukraina, Rumänien, Serbien, Kroatien, Slovenien och Österrike. Det är mestadels ett slättland, med låga berg i de norra delarna av landet. 

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var industri (27,4 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (18,3 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (17,6 %).

Ungern exporterar främst till Tyskland, Rumänien och Slovakien och importerar mest från Tyskland, Kina och Österrike.

Ungern i EU

Europaparlamentet

Ungern har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Ungern

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Ungerns regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Ungerns ordförandeskap:

Januari–juni 2011

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Ungerns ledamot i EU-kommissionen är "Tibor Navracsics, som ansvarar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Ungern

Ekonomiska och sociala kommittén

Ungern har 12 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Ungern har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Ungern för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Ungerns ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Ungern med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Ungern och EU-budgeten 2015: 

  • EU-bidrag till Ungern: 5,629 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 5,32 %
  • Ungerns EU-avgift: 0,946 miljarder EUR
  • Ungerns EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,89 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Ungern 

Ungerns bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Ungern.

Praktisk information

Back to top