Evropska unija

Madžarska

Madžarska

Pregled

Madžarska zastava

Politični sistem

Madžarska je parlamentarna republika s predsednikom vlade, ki ima izvršilno oblast, in predsednikom države, ki ima predvsem reprezentativno vlogo. Madžarska je razdeljena na 19 županij in prestolnico Budapešto ter 23 mest s pristojnostjo županije.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Madžarske leta 2018 so bili industrija (25,9 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (18,5 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (16,8 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 82 % celotnega madžarskega izvoza (Nemčija 27 %, Romunija, Slovaška, Avstrija in Italija skupaj 5 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 2 % in Ukrajino 2 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 75 % (Nemčija 25 %, Avstrija 6 % ter Poljska in Nizozemska vsaka 5 %), zunaj EU je znašal uvoz s Kitajske 6 % in iz Rusije 5 %.

Madžarska v EU

Evropski parlament

Iz Madžarske prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta. Več o madžarskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Madžarskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki madžarske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Madžarsko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 2011

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Evropski komisar, ki ga je imenovala Madžarska, je Olivér Várhelyi. Pristojen je za sosedstvo in širitev.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Madžarskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Madžarska ima 12 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Madžarska ima 12 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Madžarske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega madžarskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se madžarski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Madžarska prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Madžarsko za leto 2018:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Madžarsko: 6,298 milijarde evrov
    (4,97 % madžarskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 1,076 milijarde evrov
    (0,85 % madžarskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Madžarskem, ki jih financira EU 

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Madžarska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več Madžarski – prejemnici sredstev EU.

Back to top