Európska únia

Maďarsko

Maďarsko

Prehľad

Vlajka Maďarska

Politický systém

Maďarsko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom, ktorý má výkonnú moc, a hlavou štátu – prezidentom, ktorý plní najmä reprezentatívne úlohy. Maďarsko sa delí na 19 žúp, Budapešť a 23 miest, ktoré majú župnú právomoc.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Maďarska v roku 2018 boli priemysel (25,9 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (18,5 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (16,8 %).

Do krajín EÚ smeruje 82 % maďarského vývozu (Nemecko 27 %, Rumunsko, Slovensko, Rakúsko a Taliansko všetky po 5 %). Z krajín mimo EÚ smerujú 2 % maďarského vývozu do Spojených štátov a 2 % na Ukrajinu.

Pokiaľ ide o dovoz, 75 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 25 %, Rakúska 6 %, Poľska a Holandska po 5 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 6 % dovozu pochádza z Číny a 5 % z Ruska.

Maďarsko v EÚ

Európsky parlament

Maďarsko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Maďarsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Maďarsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia maďarskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Maďarska:

január až jún 2011

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Maďarským komisárom v Európskej komisii je Olivér Várhelyi, ktorý je zodpovedný za susedstvo a rozšírenie.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Maďarsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Maďarsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Maďarsko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Maďarsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Maďarska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Maďarsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Maďarsko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Maďarsku – 6,298 mld. EUR
    (čo zodpovedá 4,97 % maďarského hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 1,076 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,85 % maďarského hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Maďarsku 

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Maďarska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Maďarsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top