Europeese Unie

Hongarije

In het kort

Hoofdstad: 

Boedapest

Oppervlakte: 

93 011 km2

Bevolking: 

9 855 571 (2015)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

1,9 % (2015)

Bruto binnenlands product (bbp): 

108,748 miljard EUR (2015)

Officiële EU-talen: 

Hongaars

Staatsbestel: 

parlementaire republiek

EU-lidstaat sinds: 

1 mei 2004

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

21

Munteenheid: 

Hongaarse forint (HUF)

Schengenland?: 

 Ja, Hongarije maakt deel uit van het Schengengebied sinds 21 december 2007.

Voorzitterschap van de Raad: 

Hongarije is tot nu toe eenmaal voorzitter van de Raad van de EU geweest, in 2011.

Hongarije is een land zonder zeekust in Centraal-Europa dat grenst aan maar liefst zeven landen: Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Servië, Kroatië, Slovenië en Oostenrijk. Het grootste deel van het land is vlak, op wat lage bergen in het noorden na. 

De belangrijkste sectoren van de Hongaarse economie waren in 2015 industrie (27,4 %), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (18,3 %), overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (17,6 %).

Hongarije exporteert vooral naar Duitsland, Roemenië en Slowakije, en importeert vooral uit Duitsland, China en Oostenrijk.

Hongarije in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 21 leden uit Hongarije.

Bureau van het Europees Parlement in Hongarije

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Hongaarse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Hongarije:

januari-juni 2011

Meer over het huidige voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Hongarije heeft Tibor Navracsics aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor onderwijs, cultuur, jongerenzaken en sport.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Hongarije

Europees Economisch en Sociaal Comité

Hongarije heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Comité van de Regio's

Hongarije heeft 12 vertegenwoordigers in het Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Hongarije houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Hongaarse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Hongarije?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Financiële EU-balans voor Hongarije in 2015: 

  • Totale bestedingen van de EU in Hongarije: 5,629 miljarde EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Hongaarse bruto nationaal inkomen (bni): 5,32 %
  • Totale Hongaarse bijdrage aan de EU-begroting: 0,946 miljard EUR
  • Hongaarse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,89 % 

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Hongarije 

Het geld dat Hongarije bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Hongarije.

Praktische informatie