Unjoni Ewrope

L-Ungerija

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Budapest

Daqs ġeografiku: 

93 011 km2

Popolazzjoni: 

9 830 485 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

1.9 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 112.399 biljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

L-Ungeriż

Sistema Politika: 

repubblika parlamentari

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta' Mejju 2004

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

21

Munita: 

HUF Forint Ungeriż

Membru taż-żona Schengen: 

 Iva, membru taż-Żona Schengen mill-21 ta' Diċembru 2007.

Presidenza tal-Kunsill: 

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternpresidenza attwali tal-Kunsill tal-UE - Dati tal-presidenzi Ungeriżi

L-Ungerija hu pajjiż imdawwar bl-art minn kullimkien fl-Ewropa ċentrali, li jmiss ma’ mhux anqas minn seba’ pajjiżi: is-Slovakkja, l-Ukraina, ir-Rumanija, is-Serbja, il-Kroazja, is-Slovenja u l-Awstrija. Il-parti l-kbira tal-pajjiż hi magħmula minn art ċatta, b’xi muntanji baxxi fit-Tramuntana. 

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Ungerija fl-2015 kienu l-industrija (27.4 %), il-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (18.3 %), l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (17.6 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Ungerija huma l-Ġermanja, ir-Rumanija u s-Slovakkja filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma l-Ġermanja, iċ-Ċina u l-Awstrija.

L-Ungerija fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 21 membru fil-Parlament Ewropew mill-Ungerija. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fl-Ungerija

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti tal-gvern Ungeriż, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Ungeriżi:

Jannar – Ġunju 2011.

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mill-Ungerija għall-Kummissjoni Ewropea hu Tibor Navracsics, li hu responsabbli għall-Edukazzjoni, il-Kultura, iż-Żgħażagħ u l-Isport.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fl-Ungerija

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

L-Ungerija għandha 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

L-Ungerija għandha 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva ta' kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza għall-UE

L-Ungerija tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħal “ambaxxata għall-UE” tal-Ungerija, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus l-Ungerija?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali. 

Analiżi tal-finanzi tal-Ungerija mal-UE fl-2015: 

  • L-infiq totali tal-UE fl-Ungerija – EUR 5.629 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Ungeriż – 5.32 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Ungeriża għall-baġit tal-UE – EUR 0.946 biljun
  • Il-kontribuzzjoni Ungeriża għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha – 0.89 % 

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Proġetti ffinanzjati mill-UE fl-Ungerija 

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE fl-Ungerija jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif l-Ungerija tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Tagħrif prattiku