Eiropas Savienība

Ungārija

Īss apraksts

Galvaspilsēta: 

Budapešta

Platība: 

93 011 km2

Iedzīvotāju skaits: 

9 830 485 (2016)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 

1,9 % (2016)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 

112,399 miljardi EUR (2016)

ES oficiālā(s) valoda(s): 

ungāru

Valsts iekārta: 

parlamentāra republika

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 

21

Valūta: 

Ungārijas forints (HUF)

Schengen area member: 

 Jā, Šengenas zonas valsts kopš 2007. gada 21. decembra.

ES dalībvalsts no: 

2004. gada 1. maija

Padomes prezidentūra: 

Šī saite jūs pārvirza uz ārēju tīmekļa vietnipašreizējo ES Padomes prezidentūru - Ungārijas prezidentūras laikposms

Ungārija ir iekšzemes valsts Viduseiropā, kas robežojas ar ne vairāk un ne mazāk kā septiņām valstīm: Slovākiju, Ukrainu, Rumāniju, Serbiju, Horvātiju, Slovēniju un Austriju. Ungārija pamatā ir līdzena, tikai ziemeļos ir nelieli kalni. 

Svarīgākās Ungārijas ekonomikas nozares 2015. gadā bija rūpniecība (27,4 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (18,3 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (17,6 %).

Ungārijas galvenie eksporta partneri ir Vācija, Rumānija un Slovākija, bet tās galvenie importa partneri ir Vācija, Ķīna un Austrija.

Ungārija ES

Eiropas Parlaments

Ungārijai ir 21 deputāts Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Ungārijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Ungārijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Ungārijas prezidentūras laikposms:

2011. gada janvāris – jūnijs.

ES Padomes prezidentūra lasiet te.

Eiropas Komisija

Ungārijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Tibors Navračičs, kura pārziņā ir izglītība, kultūra, jaunatne un sports.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Ungārijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Ungārijai ir 12 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Ungārijai ir 12 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Ungārijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Ungāriju un ES struktūrām. Tās kā “Ungārijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Ungārijas finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir atbalsts, ko tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība. 

Ungārijas finanšu sadalījums 2015. gada ES budžetā: 

  • ES kopējie izdevumi Ungārijā — 5,629 miljardi EUR
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Ungārijas nacionālā kopienākuma (NKI) — 5,32 %
  • Ungārijas kopējais ieguldījums ES budžetā — 0,946 miljardi EUR
  • Ungārijas iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI — 0,89 % 

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Ungārijā 

Finanšu līdzekļi, ko Ungārija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Ungārijā.

Praktiska informācija

Back to top