Europos Sąjunga

Vengrija

Apžvalga

Sostinė: 

Budapeštas

Plotas: 

93 011 km2

Gyventojų sk.: 

9 830 485 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

1,9 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

112,399 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

vengrų

Politinė sistema: 

 parlamentinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

21

Valiuta: 

Vengrijos forintas (HUF)

Schengen area member: 

 Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

ES valstybė narė nuo: 

2004 m. gegužės 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Vengrijos pirmininkavimo Tarybai datos

Vengrija yra iš visų pusių sausumos apsupta Vidurio Europos šalis. Ji ribojasi net su septyniomis valstybėmis: Slovakija, Ukraina, Rumunija, Serbija, Kroatija, Slovėnija, Austrija. Vengrijoje vyrauja lygumos, šalies šiaurėje iškilę neaukšti kalnai. 

Svarbiausi Vengrijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo pramonė (27,4 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (18,3 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (17,6 %).

Pagrindinės Vengrijos eksporto partnerės yra Vokietija, Rumunija ir Slovakija, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Kinija ir Austrija.

Vengrija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Vengrijai atstovauja 21 narys.

Europos Parlamento biuras Vengrijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Vengrijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Vengrijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2011 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Vengrijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Tiboras Navracsicsius, atsakingas už švietimą, kultūrą, jaunimą ir sportą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Vengrijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Vengrijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Vengrijai atstovauja 12 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Vengrija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Vengrijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Vengrija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2015 m. Vengrijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Vengrijoje – 5,629 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Vengrijoje sudaro 5,32 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Vengrijos įnašas į ES biudžetą – 0,946 mln. eurų.
  • Vengrijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,89 % Vengrijos BNP 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Vengrijoje 

Vengrijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Vengrijai.

Praktinė informacija

Back to top