Európai Unió

Magyarország

Áttekintés

Főváros: 

Budapest

Terület: 

93 011 km2

Népesség: 

9 830 485 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

1,9 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

112,399 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

magyar

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

21

Pénznem: 

magyar forint (HUF)

Schengen area member: 

Magyarország 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

2004. május 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A magyar soros elnökség időszaka(i)

Magyarország Közép-Európában található, és nem kevesebb, mint hét országgal határos: Szlovákiával, Ukrajnával, Romániával, Szerbiával, Horvátországgal, Szlovéniával és Ausztriával. A Kárpát-medencében fekszik: nagyrészt sík terület, melyből szigetként emelkedik ki az Északi-középhegység, a Dunántúli-középhegység és a Mecsek. 

2015-ben a magyar gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (27,4%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (18,3%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humánegészségügyi és szociális ellátás (17,6%).

Magyarország elsősorban Németországba, Romániába és Szlovákiába exportálja termékeit, a behozatal tekintetében pedig Németország, Kína és Ausztria a fő kereskedelmi partnere.

Magyarország az EU-ban

Európai Parlament

Magyarország 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a magyar választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a magyar kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A magyar soros elnökség időszaka(i):

2011. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság magyar tagja Navracsics Tibor, aki az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságpolitikáért és a sportért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Magyarországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Magyarországnak 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Magyarországnak 12 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Magyarország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Magyarország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Magyarország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Magyarországon: 5,629 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a magyar bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 5,32 %
  • Magyarország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,946 milliárd EUR
  • Magyarországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a magyar GNI-hez viszonyítva: 0,89 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Magyarországon 

A tagállamok, így a Magyarország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Magyarország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top