Európai Unió

Magyarország

Magyarország

Áttekintés

Magyarország lobogója

Államforma, politikai rendszer

Magyarország parlamentáris köztársaság. A végrehajtó hatalmat a kormányfő (a miniszterelnök) gyakorolja, míg az államfőnek (a köztársasági elnöknek) elsősorban reprezentatív feladatai vannak. Magyarországnak 19 megyéje és 23 megyei jogú városa van. A főváros, Budapest külön közigazgatási egységet képez.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban a magyar gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (25,9%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (18,5%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humán-egészségügyi és szociális ellátás (16,8%).

Az EU-n belüli kereskedelem a magyar export 82%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 27%-a Németországba, valamint 5–5%-a Romániába, Szlovákiába, Ausztriába és Olaszországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a magyar termékek 2%-a az Egyesült Államokban, újabb 2%-a pedig Ukrajnában talál vevőre.

A Magyarországra behozott termékek 75%-a EU-tagországból érkezik (25%-uk Németországból, 6%-uk Ausztriából, 5–5%-uk pedig Lengyelországból és Hollandiából). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 6%-a Kínából, 5%-a pedig Oroszországból érkezik.

Magyarország az EU-ban

Európai Parlament

Magyarország 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Magyarország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a magyar kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A magyar soros elnökség időszaka:

2011. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság magyar tagja Várhelyi Olivér, aki a szomszédságpolitikáért és a bővítésért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Magyarországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Magyarországnak 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Magyarországnak 12 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Magyarország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Magyarország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Magyarország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Magyarországon: 6,298 milliárd EUR
    (ez a magyar gazdaság 4,97%-ának felel meg)
  • Magyarország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,076 milliárd EUR
    (ez a magyar gazdaság 0,85%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Magyarországon 

A tagállamok, így Magyarország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Magyarország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top