Europska unija

Mađarska

Mađarska

Pregled

mađarska zastava

Politički sustav

Mađarska je parlamentarna republika s predsjednikom vlade – premijerom – koji ima najveće izvršne ovlasti, i čelnikom države – predsjednikom – čije su dužnosti uglavnom predstavničke. Podijeljena je na 19 okruga, Budimpeštu te na 23 grada s ovlastima jednakima ovlastima okruga.

Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori mađarskoga gospodarstva u 2016. bili su industrija (27,0 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (18,9 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (17,8 %).

U zemlje EU-a odlazi 81 % mađarskog izvoza (28 % u Njemačku te po 5 % u Rumunjsku, Slovačku, Austriju i Italiju), a izvan EU-a 3 % odlazi u SAD, a 2 % u Tursku.

U pogledu uvoza, 78 % dolazi iz država članica EU-a (26 % iz Njemačke, 6 % iz Austrije te po 5 % iz Poljske i Slovačke), dok od zemalja izvan EU-a 6 % dolazi iz Kine, a 3 % iz Rusije.

Mađarska u EU-u

Europski parlament

Mađarska ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Mađarskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz mađarske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja predsjeda Vijećem. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi mađarskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2011.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Tibor Navracsics povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Mađarska, a zadužen je za obrazovanje, kulturu, mlade i sport.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Mađarskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Mađarska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Mađarska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Mađarska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća mađarskog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Mađarska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, to ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Mađarske i EU-a u 2017.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Mađarskoj: 4,049 milijardi eura
  • ukupna potrošnja EU-a kao postotak mađarskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 3,43 %
  • ukupni doprinos Mađarske proračunu EU-a: 0,821 milijarde eura
  • doprinos Mađarske proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,69 % 

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Mađarskoj financira EU 

Novcem koji Mađarska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim zemljama EU-a, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Mađarskoj.

Back to top