Europska unija

Mađarska

Pregled

Glavni grad: 

Budimpešta

Površina: 

93 011 km2

Broj stanovnika: 

9 830 485 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

1,9 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

112,399 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

mađarski

Politički sustav: 

 unitarna zastupnička demokratska republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

21

Valuta: 

Mađarska forinta HUF

Schengen area member: 

 Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Datum pristupanja EU-u: 

1. svibnja 2004.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi mađarskog predsjedanja

Mađarska je država bez izlaza na more u središnjoj Europi i graniči s čak sedam država: Slovačkom, Ukrajinom, Rumunjskom, Srbijom, Hrvatskom, Slovenijom i Austrijom. Mađarskom uglavnom prevladavaju nizine, s niskim planinama na sjeveru. 

Najvažniji sektori mađarskoga gospodarstva u 2015. bili su industrija (27,4 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (18,3 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (17,6 %).

Najvažniji izvozni partneri Mađarske jesu Njemačka, Rumunjska i Slovačka, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Kina i Austrija.

Mađarska u EU-u

Europski parlament

Mađarska ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Mađarskoj

Vijeće Europske unije

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju 53 predstavnika mađarske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih 6 mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi mađarskog predsjedanja:

Siječanj – lipanj 2011.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Tibor Navracsics povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Mađarska, a zadužen je za obrazovanje, kulturu, mlade i sport.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Mađarskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Mađarska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Mađarska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Mađarska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća mađarskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Mađarska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su raspodijeljeni u skladu s njihovim sredstvima. Države članice s većim gospodarstvom više pridonose proračunu EU-a. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih Europljana u cjelini. 

Pregled financijskih odnosa Mađarske s EU-om u 2015.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Mađarskoj: 5,629 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Mađarskoj izražena kao postotak mađarskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 5,32 %
  • ukupni doprinos Mađarske proračunu EU-a: 0,946 milijardi EUR
  • ukupni doprinos Mađarske proračunu EU-a kao postotak mađarskog BND-a: 0,89 %.

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Mađarskoj financira EU 

Novcem koji Mađarska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Mađarsku.

Praktične informacije o Mađarskoj

Back to top