Euroopan Unioni

Unkari

Perustiedot

Unkarin lippu

Valtiomuoto

Unkari on parlamentaarinen tasavalta, jossa toimeenpanovaltaa käyttää hallituksen päämiehenä toimiva pääministeri. Valtionpäämiehenä toimii presidentti, jonka pääasialliset tehtävät ovat edustuksellisia. Unkari jakautuu 19 lääniin, pääkaupunki Budapestiin ja 23 kaupunkiin, joilla on läänintason toimivaltuudet.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Unkarin talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2016 teollisuus (27,0 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (18,9 %) sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (17,8 %).

Unkarin viennistä 81 % on EU:n sisäistä (Saksa 28 %, Romania 12 % ja Slovakia, Itävalta ja Italia kukin 5 %); 3 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin ja 2 % Turkkiin.

Tuonnista puolestaan 78 % tulee muista EU-maista (Saksa 26 %, Itävalta 6 % sekä Puola ja Slovakia 5 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Kiina (6 %) ja Venäjä (3 %).

Unkari EU:ssa

Euroopan parlamentti

Unkarilla on 21 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Unkarin-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Unkarin hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Unkarin puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 2011

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

Linkki ulkoiselle verkkosivustolleEU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Unkarista Euroopan komission jäseneksi on valittu Tibor Navracsics, jonka vastuualueena on koulutus, kulttuuri, nuorisoasiat ja urheilu.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Unkarin-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Unkarilla on 12 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Unkarilla on 12 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Unkari pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Unkari antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Unkarin osuus EU-rahoituksesta vuonna 2017: 

  • EU-rahoitus Unkarissa: 4,049 miljardia euroa
  • EU-rahoitus suhteessa Unkarin bruttokansantuloon (BKTL): 3,43 %
  • Unkarin maksut EU:n talousarvioon: 0,821 miljardia euroa
  • Unkarin EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,69 % 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Unkarissa 

Unkarin EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Unkarissa).

Back to top