Euroopan Unioni

Unkari

Perustiedot

Pääkaupunki: 

Budapest

Pinta-ala: 

93 011 km2

Väkiluku: 

9 830 485 (2016)

Osuus EUn väkiluvusta: 

1,9 % (2016)

Bruttokansantuote (BKT): 

112,399 miljardia EUR (2016)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

unkari

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen tasavalta

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.5.2004

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

21

Rahayksikkö: 

Unkarin forintti (HUF)

Schengen-jäsenyys: 

Kyllä, Unkari on kuulunut Schengen-alueeseen 21.12.2007 alkaen.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Unkari on Keski-Euroopassa sijaitseva sisämaavaltio, jolla on seitsemän rajanaapuria: Slovakia, Ukraina, Romania, Serbia, Kroatia, Slovenia ja Itävalta. Maa on enimmäkseen alankoa, mutta pohjoisessa on matalaa vuoristoa. 

Unkarin talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 teollisuus (27,4 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (18,3 %) sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (17,6 %).

Unkarin tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Romania ja Slovakia ja tuontimaat Saksa, Kiina ja Itävalta.

Unkari EU:ssa

Euroopan parlamentti

Unkarilla on 21 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Unkarin-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Unkarin hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Unkarin puheenjohtajakaudet:

Tammikuu–kesäkuu 2011

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa

Euroopan komissio

Unkarista Euroopan komission jäseneksi on valittu Tibor Navracsics, jonka vastuualueena on koulutus, kulttuuri, nuorisoasiat ja urheilu.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Unkarin-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Unkarilla on 12 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Unkarilla on 12 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Unkari pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Unkari antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Unkarin osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015: 

  • EU-rahoitus Unkarissa: 5,629 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Unkarin bruttokansantuloon: 5,32 %
  • Unkarin maksut EU:n talousarvioon: 0,946 miljardia EUR
  • Unkarin EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,89 % 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Unkarissa 

Unkarin EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Unkarissa).

Käytännön tietoa