Euroopa Liit

Ungari

Ungari

Ülevaade

Ungari lipp

Poliitiline süsteem

Ungari on parlamentaarne vabariik, mille valitsusjuht ja täitevvõimu teostaja on peaminister ning riigipea president. Viimasel on peamiselt esinduskohustused. Ungari on jaotatud pealinnaks (Budapest), 19 komitaadiks ja 23 komitaadi õigustega linnaks.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Ungari majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2018. aastal tööstus (25,9%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (18,5%), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (16,8%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Ungari ekspordist 82% (Saksamaa 27%, Rumeenia, Slovakkia, Austria ja Itaalia igaüks 5%), samas kui ELi-väliselt läheb 2% nii Ameerika Ühendriikidesse kui ka Ukrainasse.

75% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 25%, Austria 6% ning Poola ja Madalmaad 5%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 6% Hiinast ja 5% Venemaalt.

Ungari ELis

Euroopa Parlament

Ungarist on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Ungaris

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Ungari valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Ungari eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2011

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Ungari poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Olivér Várhelyi, kelle vastutusalaks on naabruspoliitika ja laienemine.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Ungaris

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Ungaril on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Ungaril on Regioonide Komitees 12 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Ungari suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Ungari nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Ungari?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid keskendub pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Ungari 2018. aasta andmed:

  • ELi kogukulud Ungaris – 6,298 miljardit eurot
    (vastab 4,97 %-le Ungari kogurahvatulust)
  • Kogu osamaks ELi eelarvesse – 1,076 miljardit eurot
    (vastab 0,85 %-le Ungari kogurahvatulust)

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Ungaris 

Rahalised vahendid, mida Ungari maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Ungarile kasulikud on.

Back to top