Euroopa Liit

Ungari

Ülevaade

Pealinn: 

Budapest

Pindala: 

93 011 km2

Rahvaarv: 

9 830 485 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

1,9 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

112,399 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

ungari

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne vabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

21

Rahaühik: 

Ungari forint (HUF)

Schengen area member: 

 Jah, Ungari on Schengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

ELi liikmesriik alates: 

1. mai 2004

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Ungari eesistumise perioodid

Ungari on merepiirita riik Kesk-Euroopas, mis piirneb koguni seitsme riigiga: Slovakkia, Ukraina, Rumeenia, Serbia, Horvaatia, Sloveenia ja Austria. Pinnavorm on enamasti tasane, kuid riigi põhjaosas on madalad mäed. 

Ungari majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal tööstus (27,4 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (18,3 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (17,6 %).

Ungari peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Rumeenia ja Slovakkia ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Hiina ja Austria.

Ungari ELis

Euroopa Parlament

Ungarist on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Ungaris

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Ungari valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Ungari eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2011

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Ungari poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Tibor Navracsics, kelle vastutusalaks on haridus, kultuur, noored ja sport.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Ungaris

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Ungaril on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Ungaril on Euroopa Regioonide Komitees 12 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Ungari suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Ungari nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Ungari rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Ungari rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal: 

  • ELi kogukulud Ungaris – 5,629 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Ungaris kogurahvatulust – 5,32 %
  • Ungari kogupanus ELi eelarvesse – 0,946 miljardit EUR
  • Ungari poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust – 0,89 % 

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Ungaris 

Rahalised vahendid, mida Ungari maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Ungari ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top