Den Europæiske Union

Ungarn

Ungarn

Oversigt

Det ungarske flag

Politisk system

Ungarn er en parlamentarisk republik med en regeringschef – premierministeren – som har den udøvende magt, og et statsoverhoved – præsidenten – som primært har en repræsentativ funktion. Ungarn er inddelt i 19 amter, hovedstadsregionen Budapest og 23 byer med amtslig status.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den ungarske økonomi i 2018 var industri (25,9 %) engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (18,5 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (16,8 %).

82 % af Ungarns eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 27 %, Rumænien: 5 %, Slovakiet: 5 %, Østrig: 5 % og Italien: 5 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (2 %) og Ukraine (2 %).

For importens vedkommende stammer 75 % fra andre EU-lande (Tyskland: 25 %, Østrig: 6 %, Polen: 5 % og Nederlandene: 5 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (6 %) og Rusland (5 %).

Ungarn i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 ungarske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Ungarn

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den ungarske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for ungarske formandskaber:

Januar-juni 2011

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website forDet nuværende formandskab for Rådet.

Europa-Kommissionen

Ungarn har udpeget Olivér Várhelyi som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for naboskabspolitik og udvidelse.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Ungarn

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Ungarn har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Ungarn har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Ungarn kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som ungarsk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Ungarn?

Hvor meget hvert EU-land betaler til EU's budget, beregnes retfærdigt efter landets midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Tal for 2018 for Ungarn:

  • EU's samlede udgifter i Ungarn: 6,298 milliarder euro
    (svarer til 4,97 % af Ungarns økonomi)
  • Samlet bidrag til EU's budget: 1,076 milliarder euro
    (svarer til 0,85 % af Ungarns økonomi)

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Ungarn 

De penge, som Ungarn betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Ungarn drager fordel af EU-finansiering.

Back to top