Europæiske Union

Ungarn

Oversigt

Hovedstad: 

Budapest

Areal: 

93 011 km2

Befolkning: 

9 830 485 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

1,9 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

112,399 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Ungarsk

Styreform: 

Parlamentarisk republik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

21

Valuta: 

Ungarsk forint (HUF)

Schengen area member: 

 Ja, med i Schengenområdet siden 21. december 2007

EU-medlemsland siden: 

1. maj 2004

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for ungarske formandskaber

Ungarn er en indlandsstat i Centraleuropa, der grænser op til ikke færre end syv lande: Slovakiet, Ukraine, Rumænien, Serbien, Kroatien, Ungarn og Østrig. Det er et overvejende fladt land med lave bjerge mod nord. 

I 2015 var de vigtigste sektorer i den ungarske økonomi industri (27,4 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (18,3 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (17,6 %).

Ungarns største eksportpartnere er Tyskland, Rumænien og Slovakiet, mens dets største importpartnere er Tyskland, Kina og Østrig.

Ungarn i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 ungarske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Ungarn

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den ungarske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for ungarske formandskaber:

Januar-juni 2011

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Ungarn har udnævnt Tibor Navracsics som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for uddannelse, kultur, unge og sport.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Ungarn

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Ungarn har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Ungarn har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Ungarn kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "ungarsk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Ungarn, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Ungarns finanser i relation til EU i 2015: 

  • EU’s samlede udgifter i Slovakiet – 5,629 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Ungarns bruttonationalindkomst (BNI) – 5,32 %
  • Ungarns samlede bidrag til EU’s budget – 0,946 milliarder EUR
  • Ungarns bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 0,89 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Ungarn 

De penge, som Ungarn betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Ungarn.

Praktiske oplysninger

Back to top