Evropská unie

Maďarsko

Přehled

Hlavní město: 

Budapešť

Rozloha: 

93 011 km2

Počet obyvatel: 

9 830 485 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

1,9 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

112,399 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

maďarština

Politický systém: 

parlamentní republika

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

21

Měna: 

maďarský forint (HUF)

Schengen area member: 

 Ano, součástí schengenského prostoru je od 21. prosince 2007

Vstup do EU: 

1. května 2004

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období maďarského předsednictví

Maďarsko je vnitrozemský stát ve střední Evropě, který sousedí dokonce se sedmi zeměmi: Slovenskem, Ukrajinou, Rumunskem, Srbskem, Chorvatskem, Slovinskem a Rakouskem. Povrch Maďarska je převážně rovinatý, na severu se nachází několik nižších pohoří. 

Nejdůležitějšími odvětvími maďarského hospodářství byly v roce 2015 průmysl (27,4 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (18,3 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (17,6 %).

Hlavními vývozními trhy Maďarska jsou Německo, Rumunsko a Slovensko. Maďarsko dováží nejvíce z Německa, Číny a Rakouska.

Maďarsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 maďarských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Maďarsku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci maďarského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období maďarského předsednictví:

leden–červen 2011

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Maďarsko nominovalo Tibora Navracsicse, který je odpovědný za vzdělávání, kulturu, mládež a sport.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Maďarsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Maďarsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Maďarsko má 12 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stálé zastoupení při EU

Maďarsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby maďarské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků poskytuje Maďarsko do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Maďarska a naopak (2015): 

  • Výdaje EU v Maďarsku celkem – 5,629 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl maďarského hrubého národního důchodu (HND): 5,32 %
  • Maďarský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 0,946 miliardy EUR
  • Maďarský příspěvek do rozpočtu EU jako % maďarského HND – 0,89 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Maďarsku 

Příspěvek Maďarska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Maďarsku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top