Evropská unie

Maďarsko

Maďarsko

Přehled

vlajka Maďarska

Politický systém

Maďarsko je parlamentní republika. V čele vlády, která má výkonnou moc, stojí ministerský předseda. Hlavou státu je prezident, ten však vykonává víceméně jen reprezentativní funkci. Země je rozdělena na 19 žup, hlavní město Budapešť a 23 dalších měst na úrovni župy.

Maďarsko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími maďarského hospodářství byly v roce 2018 průmysl (25,9 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (18,5 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (16,8 %).

Obchod v rámci EU představuje 82 % celkového vývozu Maďarska (27 % do Německa a po 5 % do Rumunska, Rakouska, Itálie a na Slovensko). Pokud jde o země mimo EU, směřují 2 % maďarského vývozu do Spojených států a 2 % na Ukrajinu.

Dovoz do Maďarska se ze 75 % realizuje z členských států EU (25 % z Německa, 6 % z Rakouska, 5 % z Polska a 5 % z Nizozemska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 6 % dovozu z Číny a 5 % z Ruska.

Maďarsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 poslanců z Maďarska. Další informace o těchto poslancích

Informační kancelář Evropského parlamentu v Maďarsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci maďarské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období maďarského předsednictví:

leden – červen 2011

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálního předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Maďarsko nominovalo Olivéra Várhelyiho, který je odpovědný za otázky sousedství a rozšíření.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané zastoupení.

Zastoupení Komise v Maďarsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Maďarsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 12 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

Maďarsko má v Evropském výboru regionů, kde zasedají místní a regionální zástupci, 12 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Maďarsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby maďarské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Maďarsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Údaje pro Maďarsko za rok 2018:

  • Výdaje EU v Maďarsku celkem – 6,298 miliardy eur
    (což odpovídá 4,97 % maďarského hospodářství)
  • Maďarský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 1,076 miliardy eur
    (což odpovídá 0,85 % maďarského hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Maďarsku za finančního přispění EU 

Příspěvek Maďarska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Maďarsko čerpá finanční prostředky EU

Back to top