Европейски съюз

Унгария

Унгария

Преглед

Знаме на Унгария

Политическа система

Унгария е парламентарна република, като ръководителят на правителството — министър-председателят — упражнява изпълнителната власт, а държавният глава — президентът — има предимно представителни функции. Унгария е разделена на 19 окръга, Будапеща и 23 града с правомощия на равнище окръг.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на унгарската икономика през 2018 г. са били промишлеността (25,9 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (18,5 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (16,8 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 82 % от износа на Унгария (Германия — 27 %, Румъния, Словакия, Австрия и Италия — по 5 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ и Турция — по 2 %.

75 % от вноса е от страните от ЕС (Германия — 25 %, Австрия — 6 % и Полша и Нидерландия — по 5 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 6 % от вноса е от Китай, а 5 % — от Русия.

Унгария в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Унгария. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Унгария

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на унгарското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на унгарското председателство:

януари — юни 2011 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Унгария комисар в Европейската комисия е Оливер Вархеи, който отговаря за съседството и разширяването.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Унгария

Европейски икономически и социален комитет

Унгария има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Гърция има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Унгария поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Унгария в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Унгария?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни от 2018 г. за Унгария:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 6,298 млрд. евро
    (равняват се на 4,97 % от унгарската икономика)
  • Обща вноска в бюджета на ЕС — 1,076 млрд. евро
    (равнява се на 0,85 % от унгарската икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Унгария 

Средствата, които Унгария внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Унгария се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top