Европейски съюз

Унгария

Унгария

Преглед

Знаме на Унгария

Политическа система

Унгария е парламентарна република, като ръководителят на правителството — министър-председателят — упражнява изпълнителната власт, а държавният глава — президентът — има предимно представителни функции. Унгария е разделена на 19 окръга, Будапеща и 23 града с правомощия на равнище окръг.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на унгарската икономика през 2016 г. са били промишлеността (27,0 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (18,9 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (17,8 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 81 % от износа на Унгария (Германия — 28 %, Румъния, Словакия, Австрия и Италия — по 5 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ — 3% и Турция — 2 %.

78 % от вноса е от страните от ЕС (Германия — 26 %, Австрия — 6 %, Полша и Словакия — по 5 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 6 % от вноса е от Китай, а 3 % — от Русия.

Унгария в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Унгария. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Унгария

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на унгарското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на унгарското председателство:

януари — юни 2011 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Унгария комисар в Европейската комисия е Тибор Наврачич, който отговаря за образованието, културата, младежта и спорта.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Унгария

Европейски икономически и социален комитет

Унгария има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Гърция има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Унгария поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Унгария в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Унгария?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Унгария с ЕС през 2017 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 4,049 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Унгария: 3,43 %
  • Обща вноска на Унгария в бюджета на ЕС: 0,821 млрд. евро
  • Вноска на Унгария в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,69 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Унгария 

Средствата, които Унгария внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Унгария се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top