Европейски съюз

Унгария

Преглед

Столица: 

Будапеща

Площ: 

93 011 км2

Население: 

9 830 485 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

1,9 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

112,399 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

унгарски

Политическа система: 

 парламентарна република

Места в Европейския парламент: 

21

Валута: 

унгарски форинт (HUF)

Schengen area member: 

 Да, >член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Член на ЕС от: 

1 май 2004 г.

Председателство на Съвета: 

Унгария е страна без излаз на море в Централна Европа, която граничи със седем държави — Словакия, Украйна, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения и Австрия. Релефът на Унгария е предимно равнинен с ниски планини на север. 

Най-важните сектори на унгарската икономика през 2015 г. са били промишлеността (27,4%), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (18,3%) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (17,6%).

Унгария изнася най-много стоки за Германия, Румъния и Словакия, а най-много внася от Германия, Китай и Австрия.

Унгария в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Унгария. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Унгария

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на унгарското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на унгарското председателство:

януари — юни 2011 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Унгария комисар в Европейската комисия е Тибор Наврачич, който отговаря за образованието, културата, младежта и спорта.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Унгария

Европейски икономически и социален комитет

Унгария има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Унгария има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Унгария поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Унгария в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Унгария?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Унгария с ЕС през 2015 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 5,629 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Унгария — 5,32 %
  • Обща вноска на Унгария в бюджета на ЕС — 0,946 млрд. евро
  • Вноска на Унгария в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,89 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Унгария 

Средствата, които Унгария внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Унгария се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация

Back to top