Europeiska Unionen

Grekland

Översikt

Huvudstad: 

Aten

Yta: 

131 957 km²

Folkmängd: 

10 783 748 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

2,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

175,888 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Grekiska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

21

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 2001

Schengen area member: 

 Ja – med i Schengenområdet sedan den 1 januari 2000

EU-medlem sedan: 

1 januari 1981

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Greklands ordförandeskap

Grekland ligger strategiskt vid nordöstra Medelhavet och utgör Balkanhalvöns sydligaste spets i sydöstra Europa. Landet består av hundratals öar i Egeiska havet, Joniska havet och Medelhavet, varav 227 är bebodda. Åttio procent av Grekland är bergigt med Olymposberget som landets högsta punkt (2 917 m).

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (25,4 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (21,0 %) och fastighetsverksamhet (17,2 %).

Grekland exporterar främst till Italien, Tyskland och Turkiet och importerar mest från Tyskland, Italien och Ryssland.

Grekland i EU

Europaparlamentet

Grekland har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Grekland

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Greklands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Greklands ordförandeskap:

Juli–dec 1983 | juli–dec 1988 | jan–juni 1994 | jan–juni 2003 | jan–juni 2014

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Greklands ledamot i EU-kommissionen är Dimitris Avramopoulos, som ansvarar för migration, inrikes frågor och medborgarskap.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Grekland

Ekonomiska och sociala kommittén

Grekland har 12 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Grekland har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Grekland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Greklands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Grekland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Grekland och EU-budgeten 2015: 

  • EU-bidrag till Grekland: 6,210 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 3,52 %
  • Greklands EU-avgift: 1,206 miljarder EUR
  • Greklands EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,68 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Grekland

Greklands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Grekland

Praktisk information

Back to top