Europeiska Unionen

Grekland

Översikt

Greklands flagga

Statsskick

Grekland är en parlamentarisk republik med en regeringschef – premiärministern – och en statschef – presidenten. Premiärministern utövar den politiska makten, medan presidenten främst har representationsuppgifter. Den verkställande makten utövas av regeringen.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2016 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (24,5 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (21,0 %) och fastighetsverksamhet (17,7 %).

Handeln inom EU står för 56 % av Greklands export (Italien 11 %, Tyskland 8 % och Cypern 6 %), medan 5 % går till Turkiet och 4 % till USA.

Av importen kommer 55 % från EU-länderna (Tyskland 11 %, Italien 9 % och Nederländerna 6 %), medan 7 % kommer från Kina och 6 % från Ryssland.

Grekland i EU

Europaparlamentet

Grekland har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Grekland

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Greklands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Greklands ordförandeskap:

Juli–december 1983 | Juli–december 1988 | Januari–juni 1994 | Januari–juni 2003 | Januari–juni 2014

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Greklands ledamot i EU-kommissionen är Dimitris Avramopoulos, som ansvarar för migration, inrikes frågor och medborgarskap.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Grekland

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Grekland har 12 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Grekland har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Grekland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Greklands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Grekland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Grekland och EU-budgeten 2017: 

  • EU-bidrag till Grekland: 5,130 miljarder euro
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 2,88 %
  • Greklands EU-avgift: 1,248 miljarder euro
  • EU-avgiften i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,70 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Grekland

Greklands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Grekland

Back to top