Evropska unija

Grčija

Pregled

Glavno mesto: 

Atene

Površina: 

131 957 km²

Prebivalstvo: 

10 783 748 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

2,1 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

175,888 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

grščina

Politična ureditev: 

parlamentarna republika

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

21

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 2001

Schengen area member: 

 Da, članica schengenskega območja od 1. januar 2000.

Država članica EU od: 

1. januarja 1981

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Grško predsedovanje Svetu EU

Grčija leži v jugovzhodni Evropi, na skrajnem jugu Balkanskega polotoka, in ima strateško pomembno lego v severovzhodnem delu Sredozemskega morja. Njeno ozemlje zajema več sto otokov v Egejskem, Jonskem in Sredozemskem morju, poseljenih pa jih je le 227. Osemdeset odstotkov grškega ozemlja je goratega, najvišji vrh v državi pa je Olimp z 2 917 m.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Grčije leta 2015 so bili trgovina na debelo in na drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (25,4 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (21 %) ter nepremičnine (17,2 %).

Glavni izvozni partnerji Grške so Italija, Nemčija in Turčija, glavni uvozni partnerji so Nemčija, Italija in Rusija.

Grčija v EU

Evropski parlament

Iz Grčije prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta: več o grških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Grčiji

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki grške vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Grško predsedovanje Svetu EU:

julij–december 1983 | julij–december 1988 | januar–junij 1994 | januar–junij 2003 | januar–junij 2014

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Grčije je Dimitris Avramopoulos, ki je pristojen za migracije, notranje zadeve in državljanstvo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Grčiji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Grčija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 12 predstavnikov. To posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Grčija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 12 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo Grčije pri EU

Stiki Grčije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega grškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se grški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Grčija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Grčija–EU za leto 2015: 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Grčijo: 6,210 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % grškega bruto nacionalnega dohodka (BND): 3,52 %
  • Skupaj grški prispevek v proračun EU: 1,206 milijarde EUR
  • Grški prispevek v proračun EU v % grškega BND: 0,68 %

Več podatkov o proračunu EU, prihodkih in odhodkih:

Projekti v Grčiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Grčija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Grčiji prinesla sredstva EU

Praktične informacije

Back to top