Európska únia

Grécko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Atény

Rozloha: 

131 957 km²

Obyvateľstvo: 

10 783 748 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

2,1 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

175,888 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

gréčtina

Politický systém: 

 parlamentná republika

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

21

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 2001

Schengen area member: 

 Áno, štát schengenského priestoru od 1 január 2000.

Členstvo v EÚ od: 

1. januára 1981

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Grécka

Grécko leží na juhu Balkánskeho polostrova v severovýchodnom rohu Stredozemného mora. Súčasťou územia Grécka je takmer 2 000 ostrovov v Egejskom, Iónskom a Stredozemnom mori, z ktorých je obývaných len 227. Až osemdesiat percent krajiny má hornatý ráz. Najvyšší vrch masívu Olymp Mytikas sa týči do výšky 2 917 metrov nad morom.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Grécka v roku 2015 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (25,4 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (21,0 %) a činnosti v oblasti nehnuteľností (17,2 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Grécka sú Taliansko, Nemecko a Turecko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Taliansko a Rusko.

Grécko v EÚ

Európsky parlament

Grécko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Grécko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Grécku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia gréckej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Grécka:

júl až december 1983 | júl až december 1988 | január až jún 1994 | január až jún 2003 | január až jún 2014

Predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Grécko do Európskej komisie je Dimitris Avramopoulos, ktorý je zodpovedný za migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Grécku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Grécko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Grécko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Grécko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Grécka pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Grécka, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Grécka s EÚ v roku 2015: 

  • Celkové výdavky EÚ v Grécku – 6,210 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % gréckeho hrubého národného dôchodku (HND) – 3,52 %
  • Celkový príspevok Grécka do rozpočtu EÚ – 1,206 mld. EUR
  • Príspevok Grécka do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,68 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Grécku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Grécka pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Grécko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Grécku

Back to top