Unia Europejska

Grecja

Informacje ogólne

Stolica: 

Ateny

Powierzchnia: 

131 957 km²

Ludność państwa: 

10 783 748 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

2,1 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

175,888 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

grecki

Ustrój polityczny: 

republika parlamentarna

W UE od: 

1 stycznia 1981 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

21

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 2001 r.

Czy należy do strefy Schengen: 

 Tak. Grecja jest członkiem strefy Schengen od 1 stycznia 2000 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty greckiej prezydencji

Grecja leży w Europie południowo-wschodniej, w północno-wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Do terytorium Grecji należą setki wysp na Morzu Egejskim, Jońskim i Śródziemnym, z czego tylko 227 to wyspy, na których ktoś mieszka na stałe. 80 % powierzchni Grecji to tereny górzyste, a najwyższym szczytem w kraju jest Olimp (2 917 m n.p.m.).

Do najważniejszych sektorów greckiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (25,4 %), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (21 %) oraz sektor nieruchomości (17,2 %).

Główne rynki eksportowe dla węgierskiej gospodarki to Niemcy, Rumunia i Słowacja, a w przypadku importu – Niemcy, Chiny i Austria.

Grecja w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 21 posłów z Grecji. Więcej informacji o greckich eurodeputowanych 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Grecji

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele greckiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty greckiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1983 r., lipiec–grudzień 1988 r., styczeń–czerwiec 1994 r., styczeń–czerwiec 2003 r., styczeń–czerwiec 2014 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Greckim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Dimitris Avramopoulos, który odpowiada za migrację, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Grecji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Grecja ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Grecja ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo Grecji przy UE

Grecja utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Grecji przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Grecja wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.  

Grecja a budżet UE w 2015 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Grecji: 6,210 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % greckiego dochodu narodowego brutto (DNB): 3,52 %
  • Łączny wkład Grecji do budżetu UE: 1,206 miliardów EUR
  • Wkład Grecji do budżetu UE jako % greckiego DNB: 0,68 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Grecji

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Grecję wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Grecja się zmienia dzięki unijnym funduszom

Grecja – informacje praktyczne