Europese Unie

Griekenland

In het kort

Hoofdstad: 

Athene

Oppervlakte: 

131 957 km²

Bevolking: 

10 783 748 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

2,1 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

175,888 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Grieks

Staatsbestel: 

parlementaire republiek

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

21

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 2001

Schengen area member: 

 Ja, Griekenland maakt deel uit van het Schengengebied sinds 1 januari 2000.

EU-lidstaat sinds: 

1 januari 1981

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Griekenland

Griekenland is strategisch gelegen in de noordoosthoek van de Middellandse Zee op de zuidelijke punt van de Balkan in Zuid-Oost-Europa. In de Egeïsche, Ionische en Middellandse Zee liggen honderden eilanden die ook bij Griekenland horen. Slechts 227 daarvan zijn bewoond. Tachtig procent van het grondgebied is bergachtig en met een hoogte van 2 917 meter is de Olympus de hoogste berg.

De belangrijkste sectoren van de Griekse economie waren in 2015 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (25,4 %), overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (21 %) en onroerend goed (17,2 %).

Griekenland exporteert vooral naar Italië, Duitsland en Turkije, en importeert vooral uit Duitsland, Italië en Rusland.

Griekenland in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 21 leden uit Griekenland.

Bureau van het Europees Parlement in Griekenland

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Griekse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Griekenland:

juli-december 1983 | juli-december 1988 | januari-juni 1994 | januari-juni 2003 | januari-juni 2014

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Griekenland heeft Dimitris Avramopoulos aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Griekenland

Europees Economisch en Sociaal Comité

Griekenland heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Griekenland heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Griekenland houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Griekse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Griekenland?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Financiële EU-balans voor Griekenland in 2015: 

  • Totale bestedingen van de EU in Griekenland: 6,210 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Griekse bruto nationaal inkomen (bni): 3,52 %
  • Totale Griekse bijdrage aan de EU-begroting: 1,206 miljard EUR
  • Griekse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,68 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Griekenland

Het geld dat Griekenland bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Griekenland

Praktische informatie

Back to top