Europese Unie

Griekenland

Griekenland

In het kort

Vlag van Griekenland

Staatsbestel

Griekenland is een parlementaire republiek met een regeringsleider (de eerste minister) die de meeste politieke macht heeft, en een staatshoofd (de president) met een hoofdzakelijk ceremoniële rol. De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de regering.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Griekse economie waren in 2016 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (24,5%), overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (21%) en onroerend goed (17,7%).

De handel met andere EU-landen is goed voor 56% van de uitvoer (Italië 11%, Duitsland 8% en Cyprus 6%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU zijn Turkije (5%) en de VS (4%).

55% van de invoer in Griekenland komt uit lidstaten van de EU (Duitsland 11%, Italië 9% en Nederland 6%). 7% is afkomstig uit China en 6% uit Rusland.

Griekenland in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement telt 21 Griekse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Griekenland

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Griekse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Griekenland:

juli-december 1983 | juli-december 1988 | januari-juni 1994 | januari-juni 2003 | januari-juni 2014

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De volgende link brengt u naar een externe websiteHuidig voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Griekenland heeft Dimitris Avramopoulos aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Griekenland

Europees Economisch en Sociaal Comité

Griekenland heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

Griekenland heeft ook 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Griekenland houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Griekse "ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Griekenland?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Financiële EU-balans voor Griekenland in 2017: 

  • Totale EU-bestedingen in Griekenland: 5,130 miljard euro
  • Totale EU-bestedingen in % van het Griekse bruto nationaal inkomen (bni): 2,88%
  • Totale Griekse bijdrage aan de EU-begroting: 1,248 miljard euro
  • Griekse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,70%

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Griekenland

De bijdrage van Griekenland aan de EU-begroting wordt gebruikt voor de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Griekenland.

Back to top