Unjoni Ewrope

Greece

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Ateni

Daqs ġeografiku: 

131 957 km²

Popolazzjoni: 

10 783 748 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

2.1 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 175.888 biljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

Il-Grieg

Sistema Politika: 

repubblika parlamentari

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

21

Munita: 

Euro. Membru taż-żona tal-euro mill-1 ta' Jannar 2001

Schengen area member: 

 Iva, membru taż-Żona Schengen mid-1 ta' Jannar 2000.

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta'Jannar 1981

Presidenza tal-Kunsill: 

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternpresidenza attwali tal-Kunsill tal-UE - Id-dati tal-presidenzi Griegi

Il-Greċja tinsab f'post strateġiku fil-Grigal tal-Baħar Mediterran, u tifforma l-parti t'isfel nett tal-peninżula Balkanika fix-Xlokk tal-Ewropa. It-territorju tagħha jinkludi mijiet ta' gżejjer fl-ibħra Eġew, Jonju u Mediterran, li fosthom madwar 227 biss jgħixu n-nies fihom. Tmenin fil-mija tal-Greċja huwa muntanjuż u l-Muntanja Olimpus hija l-ogħla punt tal-pajjiż (2 917 m).

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Greċja fl-2015 kienu l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (25.4 %), l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (21.0 %) u l-attivitajiet ta’ proprjetà immobbli (17.2 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Greċja huma l-Italja, il-Ġermanja u t-Turkija, filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma l-Ġermanja, l-Italja u r-Russja.

Il-Greċja fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 21 membru tal-Parlament Ewropew mill-Greċja. Sib min huma l-MPE Griegi.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fil-Greċja

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu regolarment biex jadottaw il-liġijiet tal-UE u jikkoordinaw il-politiki. Fil-laqgħat tal-Kunsill ikun hemm regolarment rappreżentanti mill-gvern Grieg, skont il-qasam ta' politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE m’għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, ix-xogħol jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż jippresiedu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiġi ffaċilitat id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Id-dati tal-presidenzi Griegi:

Lulju-Diċembru 1983 Lulju-Diċembru 1988 Jannar-Ġunju 1994 Jannar-Ġunju 2003 Jannar-Ġunju 2014

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mill-Greċja għall-Kummissjoni Ewropea hu Dimitris Avramopoulos, li hu responsabbli għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza.

Il-Kummissjoni hija rrappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejħa “rappreżentanza”.

Ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni fil-Greċja

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Greċja għandha 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hija kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, għal idea aħjar ta’ bidliet possibbli tas-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Il-Greċja għandha 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tar-rappreżentanti reġjonali u lokali tal-UE. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva ta' kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza permanenti għall-UE

Il-Greċja tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE premezz tar-rappreżentanza permanenti fi Brussell. Bħall-"ambaxxata tal-UE" tal-Greċja, il-kompitu ewlieni tagħha hu li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti bl-aktar mod effettiv possibbli fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus il-Greċja?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija tal-pajjiż tiegħek, aktar tħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE m'għandux l-għan li jqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali. 

It-tqassim tal-finanzi tal-Greċja mal-UE fl-2015: 

  • L-infiq totali tal-UE fil-Greċja – EUR 6.210 miljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Grieg – 3.52 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Griega għall-baġit tal-UE – EUR 1.206 miljun
  • Il-kontribuzzjoni Griega għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha – 0.68 %

Aktar ċifri dwar il-baġit, id-dħul u l-infiq tal-UE:

Proġetti ffinanzjati mill-UE fil-Greċja

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE mill-Greċja jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE - bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif il-Greċja tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE

Tagħrif prattiku

Back to top