Eiropas Savienība

Grieķija

Grieķija

Īss apraksts

Grieķijas karogs

Valsts iekārta

Grieķija ir parlamentāra republika, kurā politiskā vara lielākoties ir valdības vadītāja – premjerministra – rokās, bet prezidents (valsts galva) galvenokārt veic reprezentatīvus pienākumus. Izpildvaru īsteno valdība.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Grieķijas ekonomikas svarīgākās nozares 2016. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (24,5 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (21,0 %) un nekustamā īpašuma joma (17,7 %).

56 % no Grieķijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Itālijā 11 %, Vācijā 8 % un Kiprā 6 %), savukārt ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Turcija (5 %) un ASV (4 %).

55 % importa ir no ES dalībvalstīm (11 % no Vācijas, 9 % no Itālijas un 6 % no Nīderlandes), savukārt ārpus ES lielākie importa partneri ir Ķīna (7 %) un Krievija (6 %).

Grieķija ES

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 21 deputāts no Grieķijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Grieķijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Grieķijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga vienpersoniska priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Grieķijas prezidentūras laikposmi:

1983. gada jūlijs – decembris | 1988. gada jūlijs – decembris | 1994. gada janvāris – jūnijs | 2003. gada janvāris – jūnijs | 2014. gada janvāris – jūnijs

ES Padomes prezidentūra

Šī saite ved uz ārēju tīmekļa vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Grieķijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izvirzīts Dimitris Avramopuls, kura pārziņā ir migrācija, iekšlietas un pilsonība.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Grieķijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Grieķijai ir 12 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Grieķijai ir 12 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Grieķijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Grieķiju un ES struktūrām. Tā ir kā Grieķijas vēstniecība ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Grieķija iemaksā, un cik tā saņem?

Dalībvalstu iemaksas ES budžetā tiek sadalītas taisnīgi, atbilstoši to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas – un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas Savienības iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība. 

Grieķijas finanšu sadalījums 2017. gada ES budžetā: 

  • ES kopējie izdevumi Grieķijā: 5,130 miljardi eiro
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Grieķijas nacionālā kopienākuma (NKI): 2,88 %
  • Grieķijas kopējās iemaksas ES budžetā: 1,248 miljardi eiro
  • Grieķijas ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,70 %

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Grieķijā

Nauda, ko Grieķija iemaksā ES budžetā, palīdz visās ES valstīs finansēt tādas programmas un projektus kā ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Grieķija izmanto ES finansējumu.

Back to top