Eiropas Savienība

Grieķija

Īss apraksts

Galvaspilsēta: 

Atēnas

Platība: 

131 957 km²

Iedzīvotāju skaits: 

10 783 748 (2016)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 

2,1 % (2016)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 

175,888 miljardi EUR (2016)

ES oficiālā(s) valoda(s): 

grieķu

Valsts iekārta: 

parlamentāra republika

ES dalībvalsts no: 

1981. gada 1. janvāra

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 

21

Valūta: 

Eiro. Eirozonas dalībvalsts kopš 2001. gada 1. janvāra

Šengenas zonas valsts: 

Jā, Šengenas zonas valsts kopš 2000. gada 1. janvāris

Padomes prezidentūra: 

Šī saite jūs pārvirza uz ārēju tīmekļa vietnipašreizējo ES Padomes prezidentūru - Grieķijas prezidentūras laikposmi

Grieķijai ir stratēģiski izdevīga atrašanās vieta Vidusjūras ziemeļaustrumos, tā veido uz dienvidiem visvairāk izvirzīto Balkānu pussalas stūri Dienvidaustrumeiropā. Tās teritorijā ir vairāki simti salu Egejas un Jonijas jūrās un Vidusjūrā, no kurām tikai 227 ir apdzīvotas. 80 % Grieķijas teritorijas ir kalni, un Olimpa kalns ir valsts augstākais punkts (2 917 m).

Svarīgākās Grieķijas ekonomikas nozares 2015. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (25,4 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (21 %) un nekustamais īpašums (17,2 %).

Grieķijas galvenie eksporta partneri ir Itālija, Vācija un Turcija, savukārt tās galvenie importa partneri ir Vācija, Itālija un Krievija.

Grieķija ES

Eiropas Parlaments

Grieķijai ir 21 deputāts Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Grieķijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Grieķijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Grieķijas prezidentūras laikposmi:

1983. gada jūlijs – decembris | 1988. gada jūlijs – decembris | 1994. gada janvāris – jūnijs | 2003. gada janvāris – jūnijs | 2014. gada janvāris – jūnijs |

ES Padomes prezidentūra lasiet te.

Eiropas Komisija

Grieķijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Dimitris Avramopuls, kura pārziņā ir migrācija, iekšlietas un pilsonība.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Grieķijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Grieķijai ir 12 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Grieķijai ir 12 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Grieķijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Grieķiju un ES struktūrām. Tās kā “Grieķijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Grieķijas finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir atbalsts, ko tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība. 

Grieķijas finanšu sadalījums 2015. gada ES budžetā: 

  • Kopējie ES izdevumi Grieķijā — 6,210 miljardi EUR
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Grieķijas nacionālā kopienākuma (NKI) — 3,52 %
  • Grieķijas kopējais ieguldījums ES budžetā — 1,206 miljards eiro
  • Grieķijas iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI — 0,68 %

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Grieķijā

Finanšu līdzekļi, ko Grieķija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Grieķijā.

Praktiska informācija