Europos Sąjunga

Graikija

Apžvalga

Sostinė: 

Atėnai

Plotas: 

131 957 km²

Gyventojų sk.: 

10 783 748 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

2,1 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

175,888 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

graikų

Politinė sistema: 

parlamentinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

21

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 2001 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

 Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2000 m. sausio 1 d.

ES valstybė narė nuo: 

1981 m. sausio 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Graikijos pirmininkavimo Tarybai datos

Graikija yra įsikūrusi strategiškai geroje vietoje šiaurės rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje ir užima pietinę Balkanų pusiasalio dalį Europos pietryčiuose. Jai priklauso keli šimtai Egėjo, Jonijos ir Viduržemio jūrų salų, iš kurių tik 227 yra gyvenamos. 80 % Graikijos teritorijos yra kalnuota, o aukščiausia jos viršukalnė – Olimpas (2 917 m).

Svarbiausi Graikijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (25,4 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (21,0 %), nekilnojamojo turto operacijos (17,2 %).

Pagrindinės Graikijos eksporto partnerės yra Italija, Vokietija ir Turkija, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Italija ir Rusija.

Graikija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Graikijai atstovauja 21 narys.

Europos Parlamento biuras Graikijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Graikijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Graikijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1983 m. liepos–gruodžio mėn. | 1988 m. liepos–gruodžio mėn. | 1994 m. sausio–birželio mėn. | 2003 m. sausio–birželio mėn. | 2014 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Graikijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Dimitris Avramopoulos, atsakingas už migraciją, vidaus reikalus ir pilietybę.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Graikijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Graikijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Graikijai atstovauja 12 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Graikija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Graikijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Graikija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2015 m. Graikijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Graikijoje – 6,210 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Graikijoje sudaro 3,52 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Graikijos įnašas į ES biudžetą – 1,206 milijardo EUR
  • Graikijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,68 % Graikijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Graikijoje

Graikijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Graikijai.

Praktinė informacija

Back to top