Európai Unió

Görögország

Görögország

Áttekintés

Görögország lobogója

Államforma, politikai rendszer

Görögország parlamentáris köztársaság. A kormány élén a miniszterelnök áll. A politikai hatalom jórészt az ő kezében van, az államfő (elnök) szerepe elsősorban protokolláris. A végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolja.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2016-ban a görög gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (24,5%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (21%), továbbá az ingatlanpiaci tevékenységek (17,7%).

Az EU-n belüli kereskedelem a görög export 56%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 11%-a Olaszországba, 8%-a Németországba és 6%-a Ciprusba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, a görög exporttermékek 5%-a Törökországban, 4%-a pedig az Egyesült Államokban talál vevőre.

A Görögországba behozott termékek 55%-a EU-tagországból érkezik (11%-uk Németországból, 9%-uk Olaszországból, 6%-uk Hollandiából). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 7%-a Kínából, 6%-a pedig Oroszországból érkezik.

Görögország az EU-ban

Európai Parlament

Görögország 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a görögországi választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Görögországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a görög kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A görög soros elnökség időszaka(i):

1983. július–december, 1988. július–december, 1994. január–június, 2003. január–június, 2014. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság görögországi tagja Dimitrisz Avramopulosz, aki a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Görögországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Görögországnak 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Görögországnak 12 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Görögország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Görögország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2017-os uniós költségvetés sarokszámai Görögország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Görögországban: 5,130 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás a görög bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 2,88%
  • Görögország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,248 milliárd euró
  • Görögország befizetései az uniós költségvetésbe az ország bruttó nemzeti jövedelméhez viszonyítva: 0,70%

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Görögországban

A tagállamok, így Görögország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Görögország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top