Európai Unió

Görögország

Áttekintés

Főváros: 

Athén

Terület: 

131 957 km²

Népesség: 

10 783 748 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

2,1 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

175,888 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

görög

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

21

Pénznem: 

Euró. (Görögország 2001. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

 Görögország 2000. január 1. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

1981. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A görög soros elnökség időszakai

Görögország a Földközi-tenger medencéjének északkeleti részén, a Balkán-félsziget déli végén fekszik Délkelet-Európában. Több száz sziget tartozik területéhez az Égei-, a Jón- és a Földközi-tengeren. Ezek közül mindössze 227 lakott. Görögország területének 80 %-a hegyvidék, az ország legmagasabb pontja a 2917 méter magas Olümposz.

2015-ben a görög gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (25,4%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (21%), továbbá az ingatlanpiaci tevékenységek (17,2%).

Görögország elsősorban Olaszországba, Németországba és Törökországba exportálja termékeit, a Görögországba irányuló behozatal tekintetében pedig az első három helyen Németország, Olaszország és Oroszország áll.

Görögország az EU-ban

Európai Parlament

Görögország 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Görögország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Görögországi Tájékoztatási Irodája 

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a görög kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A görög soros elnökség időszakai:

1983. július–december, 1988. július–december, 1994. január–június, 2003. január–június, 2014. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság görög tagja Dimitrisz Avramopulosz, aki a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Görögországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Görögországnak 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Görögországnak 12 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Görögország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Görögország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2014-es uniós költségvetés sarokszámai Görögország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Görögországban: 6,210 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a görög bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 3,52 %
  • Görögország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,206 milliárd EUR
  • Görögországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a görög GNI-hez viszonyítva: 0,68 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Görögországban

A tagállamok, így a Görögország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Görögország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top