Europska unija

Grčka

Pregled

Glavni grad: 

Atena

Površina: 

131 957 km²

Broj stanovnika: 

10 783 748 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

2,1 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

175,888 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

grčki

Politički sustav: 

parlamentarna republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

21

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2001.

Schengen area member: 

 Da, pripada schengenskom prostoru od 1. siječnja 2000.

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 1981.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi grčkog predsjedanja

Strateški smještena u sjeveroistočnom dijelu Sredozemlja, Grčka zauzima južni kraj Balkanskog poluotoka na jugoistoku Europe. Njezino državno područje uključuje nekoliko stotina otoka u Egejskom, Jonskom i Sredozemnome moru, od čega je 227 naseljeno. Osamdeset posto površine zauzima planinsko područje, a najviša planina je Olimp (2917 m).

Najvažniji sektori grčkoga gospodarstva u 2015. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (25,4 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (21,0 %) te poslovanje nekretninama (17,2 %).

Najvažniji izvozni partneri Grčke jesu Italija, Njemačka i Turska, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Italija i Rusija.

Grčka u Europskoj uniji

Europski parlament

Grčka ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Grčkoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici grčke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi grčkog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1983. | srpanj – prosinac 1988. | siječanj – lipanj 1994. | siječanj – lipanj 2003. | siječanj – lipanj 2014.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Dimitris Avramopoulos povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Grčka, a zadužen je za migraciju, unutarnje poslove i građanstvo.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Grčkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Grčka ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Grčka ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Grčka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća grčkog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Grčka pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Grčke i EU-a u 2015.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Grčkoj: 6,210 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Grčkoj izražena kao postotak grčkog bruto nacionalnog dohotka (BND): 3,52 %
  • ukupni doprinos Grčke proračunu EU-a: 1,206 milijarda EUR
  • doprinos Grčke proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,68 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Grčkoj financira EU

Novcem koji Grčka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Grčku

Praktične informacije

Back to top