Europska unija

Grčka

Grčka

Pregled

grčka zastava

Politički sustav

Grčka je parlamentarna republika s predsjednikom vlade – premijerom – koji ima najveće političke ovlasti, i čelnikom države – predsjednikom – čije su dužnosti uglavnom ceremonijalne. Izvršne ovlasti ima vlada.

Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori grčkoga gospodarstva u 2016. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (24,5 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (21,0 %) te poslovanje nekretninama (17,7 %).

U zemlje EU-a odlazi 56 % grčkog izvoza (11 % u Italiju, 8 % u Njemačku te 6 % u Cipar), a izvan EU-a 5 % odlazi u Tursku, a 4 % u SAD.

U pogledu uvoza, 55 % dolazi iz država članica EU-a (11 % iz Njemačke, 9 % iz Italije i 6 % iz Nizozemske), dok od zemalja izvan EU-a 7 % dolazi iz Kine, a 6 % iz Rusije.

Grčka u EU-u

Europski parlament

Grčka ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Grčkoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz grčke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja predsjeda Vijećem. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi grčkog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1983. | srpanj – prosinac 1988. | siječanj – lipanj 1994. | siječanj – lipanj 2003. | siječanj – lipanj 2014.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Dimitris Avramopoulos povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Grčka, a zadužen je za migraciju, unutarnje poslove i građanstvo.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Grčkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Grčka ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Grčka ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Grčka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća grčkog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Grčka pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, to ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Grčke i EU-a u 2017.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Grčkoj: 5,130 milijardi eura
  • ukupna potrošnja EU-a kao postotak grčkog bruto nacionalnog dohotka (BND): 2,88 %
  • ukupni doprinos Grčke proračunu EU-a: 1,248 milijardi eura
  • doprinos Grčke proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,70 %.

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Grčkoj financira EU

Novcem koji Grčka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim zemljama EU-a, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Grčkoj.

Back to top