European Union website, the official EU website

Kreikka

Perustiedot: 

Kreikka sijaitsee strategisesti keskeisellä alueella Kaakkois-Euroopassa Balkanin niemimaan eteläkärjessä. Siihen kuuluu parisen tuhatta Aigeian-, Joonian- ja Välimeren saarta, joista ainoastaan 227 on asuttuja. Kreikan pinta-alasta 80 % on vuoristoa, ja maan korkein kohta on Olymposvuori (2 917 m).

Kreikan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (25,4 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (21,0 %) sekä kiinteistöalan toiminta (17,2 %).

Kreikan tärkeimmät vientimaat ovat Italia, Saksa ja Turkki ja tuontimaat Saksa, Italia ja Venäjä.

Pääkaupunki: 

Ateena

Pinta-ala: 

131 957 km²

Väkiluku: 

10 858 018 (2015)

Osuus EUn väkiluvusta: 

2,1 % (2015)

Bruttokansantuote (BKT): 

176,023 miljardia EUR (2015)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

kreikka

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen tasavalta

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.1.1981

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

21

Rahayksikkö: 

Euro. Euroalueen 1.1.2001 alkaen

Schengen-jäsenyys: 

Kyllä, Kreikka on kuulunut Schengen-alueeseen 1.1.2000 alkaen.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Kreikka on toiminut EU:n neuvoston puheenjohtajana 5 kertaa vuosina 1983–2014.

Kreikka EU:ssa

Euroopan parlamentti

Kreikalla on 21 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet 

Euroopan parlamentin Kreikan-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Kreikan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Kreikan puheenjohtajakaudet:

Heinäkuu–joulukuu 1983 | heinäkuu–joulukuu 1988 | tammikuu–kesäkuu 1994 | tammikuu–kesäkuu 2003 | tammikuu–kesäkuu 2014

Lisätietoa EU:n neuvoston nykyisestä puheenjohtajamaasta

Euroopan komissio

Kreikasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Dimitris Avramopoulos, jonka vastuualueena on muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasiat.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Kreikan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Kreikalla on 12 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Alueiden komitea

Kreikalla on 12 edustajaa alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Kreikka pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Kreikka antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Kreikan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015: 

  • EU-rahoitus Kreikassa: 6,210 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Kreikan bruttokansantuloon: 3,52 %
  • Kreikan maksut EU:n talousarvioon: 1,206 miljardia EUR
  • Kreikan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,68 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Kreikassa

Kreikan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Kreikassa).

Käytännön tietoa