Euroopan Unioni

Kreikka

Perustiedot

Kreikan lippu

Valtiomuoto

Kreikka on parlamentaarinen tasavalta, jossa poliittista valtaa on eniten hallituksen päämiehenä toimivalla pääministerillä. Valtionpäämiehenä toimii presidentti, jonka pääasialliset tehtävät ovat suurelta osin edustuksellisia. Toimeenpanovalta on hallituksella.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Kreikan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2016 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (24,5 %), julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (21,0 %) sekä kiinteistöalan toiminta (17,7 %).

Kreikan viennistä 56 % on EU:n sisäistä (Italia 11 %, Saksa 8 % ja Kypros 6 %); 5 % viennistä suuntautuu Turkkiin ja 4 % Yhdysvaltoihin.

Tuonnista puolestaan 55 % tulee muista EU-maista (Saksa 11 %, Italia 9 % ja Alankomaat 6 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Kiina (7 %) ja Venäjä (6 %).

Kreikka EU:ssa

Euroopan parlamentti

Kreikalla on 21 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Kreikan-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Kreikan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Kreikan puheenjohtajakaudet:

heinäkuu–joulukuu 1983 | heinäkuu–joulukuu 1988 | tammikuu–kesäkuu 1994 | tammikuu–kesäkuu 2003 | tammikuu–kesäkuu 2014

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio (linkki vie ulkoiselle sivustolle)

Euroopan komissio

Kreikasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Dimitris Avramopoulos, jonka vastuualueena on muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasiat.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Kreikan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Kreikalla on 12 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Kreikalla on 12 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Kreikka pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Kreikka antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Kreikan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2017: 

  • EU-rahoitus Kreikassa: 5,130 miljardia euroa
  • EU-rahoitus suhteessa Kreikan bruttokansantuloon (BKTL) 2,88 %
  • Kreikan maksut EU:n talousarvioon: 1,248 miljardia euroa
  • Kreikan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,70 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Kreikassa

Kreikan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Kreikassa)

Back to top