Evropská unie

Řecko

Přehled

Hlavní město: 

Atény

Rozloha: 

131 957 km²

Počet obyvatel: 

10 783 748 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

2,1 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

175,888 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

řečtina

Politický systém: 

parlamentní republika

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

21

Měna: 

 Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 2001

Schengen area member: 

 Ano, součástí schengenského prostoru je od 1. ledna 2000.

Vstup do EU: 

1. ledna 1981

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období řeckého předsednictví

Řecko tvoří nejjižnější cíp Balkánského poloostrova v jihovýchodní Evropě, takže zaujímá strategickou polohu v severovýchodní části Středozemního moře. Jeho území zahrnuje několik set ostrovů v Egejském, Jónském a Středozemním moři. Obydleno z nich je pouze 227. Osmdesát procent povrchu Řecka tvoří hory. Nejvyšší bod země je Olympos (2 917 m).

Nejdůležitějšími odvětvími řeckého hospodářství byly v roce 2015 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (25,4 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (21,0 %) a činnosti v oblasti nemovitostí (17,2 %).

Hlavními vývozními trhy Řecka jsou Itálie, Německo a Turecko. Řecko dováží nejvíce z Německa, Itálie a Ruska.

Řecko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 řeckých poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Řecku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci řeckého státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období řeckého předsednictví:

červen–prosinec 1983 | červen–prosinec 1988 | leden–červen 1994 | leden–červen 2003 | leden–červen 2014

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Řecko nominovalo Dimitrise Avramopoulose, který odpovídá za migraci, vnitřní věci a občanství.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Řecku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Řecko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Řecko má 12 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Řecko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby řecké zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Řecko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Řecka a naopak (2015): 

  • Výdaje EU v Řecku celkem: 6,210 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl řeckého hrubého národního důchodu (HND): 3,52 %
  • Řecký příspěvek do rozpočtu EU celkem: 1,206 miliardy EUR
  • Řecký příspěvek do rozpočtu EU jako % řeckého HND: 0,68 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Řecku

Příspěvek Řecka do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Řecku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top