Европейски съюз

Гърция

Преглед

Столица: 

Атина

Площ: 

131 957 км²

Население: 

10 783 748 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

2,1 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

175,888 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

гръцки

Политическа система: 

 парламентарна република

Места в Европейския парламент: 

21

Валута: 

Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2001 г.

Schengen area member: 

 Да, член на Шенгенското пространство от 1 януари 2000 г.

Член на ЕС от: 

1 януари 1981 г.

Председателство на Съвета: 

Разположена стратегически на североизток от средиземноморския басейн, Гърция заема най-южната част на Балканския полуостров в югоизточна Европа. Територията ѝ включва няколкостотин острова в Егейско, Йонийско и Средиземно море, от които само 227 са населени. Осемдесет процента от територията на Гърция са заети от планини. Най-висок в страната е връх Олимп (2917 м).

Най-важните сектори на гръцката икономика през 2015 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (25,4%), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (21%) и операциите с недвижими имоти (17,2%).

Гърция изнася най-много стоки за Италия, Германия и Турция, а най-много внася от Германия, Италия и Русия.

Гърция в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Гърция. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Гърция 

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на гръцкото правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на гръцките председателства:

юли — декември 1983 г. | юли — декември 1988 г. | януари — юни 1994 г. | януари — юни 2003 г. | януари — юни 2014 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Гърция комисар в Европейската комисия е Димитрис Аврамопулос, който отговаря за миграцията, вътрешните работи и гражданството.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Гърция

Европейски икономически и социален комитет

Гърция има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Гърция има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Гърция поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Гърция в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Гърция?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Гърция с ЕС през 2015 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 6,210 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Гърция — 3,52 %
  • Обща вноска на Гърция в бюджета на ЕС — 1,206 млрд. евро
  • Вноска на Гърция в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,68 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Гърция

Средствата, които Гърция внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Гърция се възползва от финансирането от ЕС

Практическа информация

Back to top