Europeiska Unionen

Tyskland

Översikt

Huvudstad: 

Berlin

Yta: 

357 376 km2

Folkmängd: 

82 175 684 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

16,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

3,134 biljoner EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Tyska

Statsskick: 

Parlamentarisk förbundsrepublik

Antal platser i Europaparlamentet: 

96

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen area member: 

 Ja – med i Schengenområdet sedan den 26 mars 1995

EU-medlem sedan: 

1 januari 1958

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Tysklands ordförandeskap

Tyskland sträcker sig ända från Nordsjön och Östersjön i norr till Alperna i söder och har flest invånare av alla EU-länder. Tyskland gränsar i norr till Danmark, i öster till Polen och Tjeckien, i söder till Österrike och Schweiz, i sydväst till Frankrike och Luxemburg och i nordväst till Belgien och Nederländerna. 

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var industri (25,9 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (18,2 %) och grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (15,8 %).

Tyskland exporterar främst till Frankrike, Storbritannien och USA och importerar mest från Frankrike, Nederländerna och Kina.

Tyskland i EU

Europaparlamentet

Tyskland har 96 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Tyskland

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Tysklands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Tysklands ordförandeskap:

Juli–dec 1958 | juli–dec 1961 | juli–dec 1964 | juli–dec 1967 | juli–dec 1970 | jan–juni 1974 | juli–dec 1978 | jan–juni 1983 | jan–juni 1988 | juli–dec 1994 | jan–juni 2007 | juli–dec 2020

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Tysklands ledamot i EU-kommissionen är Günther Oettinger, som ansvarar för budget och personal.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Tyskland

Ekonomiska och sociala kommittén

Tyskland har 24 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Tyskland har 23 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Tyskland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Tysklands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Tyskland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Tyskland och EU-budgeten 2015: 

  • EU-bidrag till Tyskland: 11,013 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,36 %
  • Tysklands EU-avgift: 24,283 miljarder EUR
  • Tysklands EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,79 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Tyskland

Tysklands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Tyskland.

Praktisk information

Back to top