Evropska unija

Nemčija

Pregled

Glavno mesto: 

Berlin

Površina: 

357 376 km2

Prebivalstvo: 

82 175 684 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

16,1 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

3,134 bilijona EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

nemščina

Politična ureditev: 

zvezna parlamentarna republika

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

96

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengen area member: 

 Da, članica schengenskega območja od 26. marec 1995.

Država članica EU od: 

1. januarja 1958

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Nemško predsedovanje Svetu EU

Nemčija je država z največjim številom prebivalcev v Evropski uniji. Razprostira se od Severnega in Baltskega morja na severu do Alp na jugu. Na severu meji na Dansko, na vzhodu na Poljsko in Češko, na jugu na Avstrijo in Švico, na jugozahodu na Francijo in Luksemburg, na severozahodu na Nizozemsko. 

Najpomembnejši gospodarski sektorji Nemčije leta 2015 so bili industrija (25,9 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (18,2 %) ter trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (15,8 %).

Glavni izvozni partnerji Nemčije so Francija, ZDA in Združeno kraljestvo, glavni uvozni partnerji Nizozemska, Francija in Kitajska.

Nemčija v EU

Evropski parlament

Iz Nemčije prihaja 96 poslancev Evropskega parlamenta: več o nemških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Nemčiji

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki nemške vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Nemško predsedovanje Svetu EU:

jul.–dec. 1958 | jul.–dec. 1961 | jul.–dec. 1964 | jul.–dec. 1967 | jul.–dec. 1970 | jan.–jun. 1974 | jul.–dec. 1978 | jan.–jun. 1983 | jan.–jun. 1988 | jul.–dec. 1994 | jan.–jun. 2007 | jul.–dec. 2020

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Nemčije je Günther Oettinger, ki je pristojen za proračun in človeške vire.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Nemčiji

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Nemčija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 24 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Nemčija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 23 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Nemčije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega nemškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se nemški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Nemčija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Nemčija–EU za leto 2015: 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Nemčijo: 11,013 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % nemškega bruto nacionalnega dohodka (BND): 0,36 %
  • Skupaj nemški prispevek v proračun EU: 24,283 milijarde EUR
  • Nemški prispevek v proračun EU v % nemškega BND: 0,79 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Nemčiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Nemčija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Nemčiji prinesla sredstva EU.

Praktične informacije

Back to top