Európska únia

Nemecko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Berlín

Rozloha: 

357 376 km2

Obyvateľstvo: 

82 175 684 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

16,1 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

3,134 bilióna EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

nemčina

Politický systém: 

federatívna parlamentná republika

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

96

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 1999

Schengen area member: 

 Áno, štát schengenského priestoru od 26. marec 1995.

Členstvo v EÚ od: 

1. januára 1958

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Nemecka

Nemecko s pevninskou plochou rozprestierajúcou sa od Severného a Baltického mora na severe až po Alpy na juhu má zo všetkých krajín EÚ najväčší počet obyvateľov. Na severe hraničí Nemecko s Dánskom, na východe s Poľskom a Českou republikou, na juhu s Rakúskom a Švajčiarskom, na juhozápade s Francúzskom a Luxemburskom a na severozápade s Belgickom a Holandskom. 

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Nemecka v roku 2015 boli priemysel (25,9 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (18,2 %) a veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (15,8 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Nemecka sú Francúzsko, USA a Spojené kráľovstvo, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Holandsko, Francúzsko a Čína.

Nemecko v EÚ

Európsky parlament

Nemecko má v Európskom parlamente 96 poslancov. Poslanci EP za Nemecko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Nemecku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia nemeckej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Nemecka:

júl až december 1958 | júl až december 1961 | júl až december 1964 | júl až december 1967 | júl až december 1970 | január až jún 1974 | júl až december 1978 | január až jún 1983 | január až jún 1988 | júl až december 1994 | január až jún 2007 | júl až december 2020

Predsedníctvo Rady EÚ.

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Nemecko do Európskej komisie je Günther Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Nemecku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Nemecko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 24 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Nemecko má v Európskom výbore regiónov 23 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Nemecko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Nemecka pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Nemecka, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Nemecka s EÚ v roku 2015: 

  • Celkové výdavky EÚ v Nemecku – 11,013 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % nemeckého hrubého národného dôchodku (HND) – 0,36 %
  • Celkový príspevok Nemecka do rozpočtu EÚ – 24,283 miliardy EUR
  • Príspevok Nemecka do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,79 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Nemecku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Nemecka pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Nemecko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Nemecku

Back to top