Unia Europejska

Niemcy

Informacje ogólne

Stolica: 

Berlin

Powierzchnia: 

357 376 km2

Ludność państwa: 

82 175 684 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

16,1 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

3,134 bilionów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

niemiecki

Ustrój polityczny: 

federalna republika parlamentarna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

96

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Schengen area member: 

 Tak. Niemcy są członkiem strefy Schengen od 26 marca 1995 r.

W UE od: 

1 stycznia 1958 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty niemieckiej prezydencji

Niemcy, kraj o największej liczbie mieszkańców w Europie, rozciągają się od Morza Północnego i Bałtyckiego na północy aż po Alpy na południu. Niemcy graniczą z Danią na północy, z Polską i Czechami na wschodzie, z Austrią i Szwajcarią na południu, z Francją i Luksemburgiem na południowym zachodzie oraz z Belgią i Holandią na północnym zachodzie. 

Do najważniejszych sektorów niemieckiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (25,9 %), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (18,2 %) oraz handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (15,8 %).

Główne rynki eksportowe dla niemieckiej gospodarki to Francja, USA i Wielka Brytania, a w przypadku importu – Holandia, Francja i Chiny.

Niemcy w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 96 posłów z Niemiec. Więcej informacji o niemieckich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Niemczech

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele niemieckiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty niemieckiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1958 r., lipiec–grudzień 1961 r., lipiec–grudzień 1964 r., lipiec–grudzień 1967 r., lipiec–grudzień 1970 r., styczeń–czerwiec 1974 r., lipiec–grudzień 1978 r., styczeń–czerwiec 1983 r., styczeń–czerwiec 1988 r., lipiec–grudzień 1994 r., styczeń–czerwiec 2007 r., lipiec–grudzień 2020 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Niemieckim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Günther Oettinger, który odpowiada za budżet i zasoby ludzkie.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Niemczech

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Niemcy mają 24 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Niemcy mają 23 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Niemcy utrzymują stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Niemiec przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Niemcy wpłacają do budżetu UE i ile z niego otrzymują?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Niemcy a budżet UE w 2015 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Niemczech: 11,013 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % niemieckiego dochodu narodowego brutto (DNB): 0,36 %
  • Łączny wkład Niemiec do budżetu UE: 24,283 miliardów EUR
  • Wkład Niemiec do budżetu UE jako % niemieckiego DNB: 0,79 % 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Niemczech

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Niemcy wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Niemcy się zmieniają dzięki unijnym funduszom.

Niemcy – informacje praktyczne

Back to top