Europos Sąjunga

Vokietija

Apžvalga

Sostinė: 

Berlynas

Plotas: 

357 376 km2

Gyventojų sk.: 

82 175 684 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

16,1 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

3,134 trilijono EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

vokiečių

Politinė sistema: 

 parlamentinė federacinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

96

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 1999 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

 Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

ES valstybė narė nuo: 

1958 m. sausio 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Vokietijos pirmininkavimo Tarybai datos

Vokietija, kurios teritorija driekiasi nuo Šiaurės ir Baltijos jūrų šiaurėje iki Alpių kalnų pietuose, yra didžiausia ES šalis pagal gyventojų skaičių. Šiaurėje Vokietija ribojasi su Danija, rytuose – su Lenkija ir Čekija, pietuose – su Austrija ir Šveicarija, pietvakariuose – su Prancūzija ir Liuksemburgu, šiaurės vakaruose – su Belgija ir Nyderlandais. 

Svarbiausi Vokietijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo pramonė (25,9 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (18,2 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (15,8 %).

Pagrindinės Vokietijos eksporto partnerės yra Prancūzija, JAV, Jungtinė Karalystė, pagrindinės importo partnerės – Nyderlandai, Prancūzija, Kinija.

Vokietija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Vokietijai atstovauja 96 nariai.

Europos Parlamento biuras Vokietijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Vokietijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Vokietijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1958 m. liepos–gruodžio mėn. | 1961 m. liepos–gruodžio mėn. | 1964 m. liepos–gruodžio mėn. | 1967 m. liepos–gruodžio mėn. | 1970 m. liepos–gruodžio mėn. | 1974 m. sausio–birželio mėn. | 1978 m. liepos–gruodžio mėn. | 1983 m. sausio–birželio mėn. | 1988 m. sausio–birželio mėn. | 1994 m. liepos–gruodžio mėn. | 2007 m. sausio–birželio mėn. | 2020 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Vokietijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Güntheris Oettingeris, atsakingas už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Vokietijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 24 Vokietijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Vokietijai atstovauja 23 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Vokietija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Vokietijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Vokietija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2015 m. Vokietijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Vokietijoje – 11,013 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Vokietijoje sudaro 0,36 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Vokietijos įnašas į ES biudžetą – 24,283 milijardo EUR.
  • Vokietijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,79 % Vokietijos BNP 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Vokietijoje

Vokietijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Vokietijai.

Praktinė informacija

Back to top