European Union website, the official EU website

Németország

Áttekintés: 

Németország az Európai Unió legnépesebb állama, melynek területe az Északi- és a Balti-tenger partvidékétől egészen az Alpokig terjed. Németország északon Dániával, keleten Lengyelországgal és a Cseh Köztársasággal, délen Ausztriával és Svájccal, délnyugaton Franciaországgal és Luxemburggal, északnyugaton pedig Belgiummal és Hollandiával határos. 

2015-ben a német gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (25,9%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (18,2%), valamint a nagy- és kiskereskedelem, a személy- és áruszállítás, továbbá a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (15,8%).

Németország elsősorban Franciaországba, az Amerikai Egyesült Államokba és az Egyesült Királyságba exportálja termékeit, a behozatal tekintetében pedig Hollandia, Franciaország és Kína a fő kereskedelmi partnere.

Főváros: 

Berlin

Terület: 

357 376 km2

Népesség: 

81 197 537 (2015)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

16 % (2015)

Bruttó hazai termék (GDP): 

3,026 billió EUR (2015)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

német

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris szövetségi köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 

1958. január 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

96

Pénznem: 

Euró. (Németország 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen-tagság: 

 Németország 1995. március 26. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: 

 Németország 1958 óta tizenegy alkalommal töltötte be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét, legutóbb 2007-ben. Legközelebb 2020-ban kerül újra sorra.

Németország az EU-ban

Európai Parlament

Németország 96 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Németország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Németországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a német kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A német soros elnökség időszakai:

1958. július–december, 1961. július–december, 1964. július–december, 1967. július–december, 1970. július–december, 1974. január–június, 1978. július–december, 1983. január–június, 1988. január–június, 1994. július–december, 2007. január–június, 2020. július–december

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről.

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság német tagja Günther Oettinger, aki a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Németországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Németországnak 24 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Németországnak 24 képviselője van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Németország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Németország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Németország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Németországban: 11,013 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a német bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,36 %
  • Németország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 24,283 milliárd EUR
  • Németországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a német GNI-hez viszonyítva: 0,79 % 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Németországban

A tagállamok, így a Németország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Németország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók