Európai Unió

Németország

Áttekintés

Németország lobogója

Államforma, politikai rendszer

Németország parlamentáris szövetségi köztársaság. A kormány élén a kancellár áll. Az államfőnek (azaz az elnöknek) elsősorban reprezentatív feladatai vannak. Az ország 16 szövetségi tartományból áll, amelyek mindegyike saját alkotmánnyal és belső felépítését tekintve jelentős autonómiával rendelkezik. A tartományok közül három (Bréma, Berlin és Hamburg) városállam.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2016-ban a német gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (25,6%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, a humánegészségügyi és szociális ellátás (18,4%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás (15,7%).

Az EU-n belüli kereskedelem a németországi export 59%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 8%-a Franciaországba, 7%-a az Egyesült Királyságba és újabb 7%-a Hollandiába irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, a német exporttermékek 9%-a az Egyesült Államokban, 6%-a pedig Kínában talál vevőre.

A Németországba behozott termékek 66%-a EU-tagországból érkezik (13%-uk Hollandiából, 7%-uk Franciaországból, 6%-uk Belgiumból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 7%, az Egyesült Államokból behozott termékeké pedig 5%.

Németország az EU-ban

Európai Parlament

Németország 96 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a németországi választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Németországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a németországi kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A német soros elnökség időszakai:

1958. július–december, 1961. július–december, 1964. július–december, 1967. július–december, 1970. július–december, 1974. január–június, 1978. július–december, 1983. január–június, 1988. január–június, 1994. július–december, 2007. január–június, 2020. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság németországi tagja Günther Oettinger, aki a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Németországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Németországnak 24 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Németországnak 23 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Németország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A németországi állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Németország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2017-os uniós költségvetés sarokszámai Németország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Németországban: 10,927 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a németországi bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,33%
  • Németország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 19,587 milliárd EUR
  • Németország befizetései az uniós költségvetésbe az ország bruttó nemzeti jövedelméhez viszonyítva: 0,59% 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Németországban

A tagállamok, így a Németország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Németország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top