Europska unija

Njemačka

Pregled

Glavni grad: 

Berlin

Površina: 

357 376 km2

Broj stanovnika: 

82 175 684 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

16,1 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

3,134 bilijuna EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

njemački

Politički sustav: 

savezna parlamentarna republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

96

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengen area member: 

 Da, pripada schengenskom prostoru od 26. ožujka 1995.

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 1958.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi njemačkog predsjedanja

Njemačka se proteže od Sjevernog i Baltičkog mora na sjeveru do Alpa na jugu, a po broju stanovnika najveća je među državama članicama. Njemačka graniči s Danskom na sjeveru, Poljskom i Češkom na istoku, Austrijom i Švicarskom na jugu, Francuskom i Luksemburgom na jugozapadu te Belgijom i Nizozemskom na sjeverozapadu. 

Najvažniji sektori njemačkoga gospodarstva u 2015. bili su industrija (25,9 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (18,2 %) te veleprodaja i maloprodaja, promet i usluge smještaja i prehrane (15,8 %).

Najvažniji su izvozni partneri Njemačke Francuska, SAD i UK, a najvažnji uvozni partneri Nizozemska, Francuska i Kina.

Njemačka u EU-u

Europski parlament

Njemačka ima 96 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Njemačkoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz njemačke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi njemačkog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1958. | srpanj – prosinac 1961. | srpanj – prosinac 1964. | srpanj – prosinac 1967. | srpanj – prosinac 1970. | siječanj – lipanj 1974. | srpanj – prosinac 1978. | siječanj – lipanj 1983. | siječanj – lipanj 1988. | srpanj – prosinac 1994. | siječanj – lipanj 2007. | srpanj – prosinac 2020.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Günther Oettinger povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Njemačka, a zadužen je za proračun i ljudske resurse.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Njemačkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Njemačka ima 24 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Njemačka ima 23 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Njemačka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća njemačkog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Njemačka pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica EU-u pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Njemačke i EU-a u 2015.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Njemačkoj: 11,013 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Njemačkoj izražena kao postotak njemačkog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,36 %
  • ukupni doprinos Njemačke proračunu EU-a: 24,283 milijardi EUR
  • doprinos Njemačke proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,79 %. 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Njemačkoj financira EU

Novcem koji Njemačka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Njemačku.

Praktične informacije

Back to top