Europska unija

Njemačka

Pregled

Njemačka zastava

Politički sustav

Njemačka je savezna parlamentarna republika na čelu sa šefom vlade, odnosno kancelarom, i šefom države, odnosno predsjednikom, čije su glavne dužnosti reprezentativne. Sastoji se od 16 saveznih pokrajina koje imaju vlastiti ustav i u velikoj su mjeri samostalne u pogledu svoje unutarnje organizacije. Među njima su tri grada sa statusom savezne pokrajine: Bremen, Berlin i Hamburg.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori njemačkoga gospodarstva u 2016. bili su industrija (25,6 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (18,4 %), veleprodaja i maloprodaja, prijevoz te usluge smještaja i prehrane (15,7 %).

Trgovina unutar EU-a čini 59 % njemačkog izvoza (Francuska 8 %, Ujedinjena Kraljevina 7 % i Nizozemska 7 %), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 9 % izvozi se u Sjedinjene Američke Države i 6 % u Kinu.

Kad je riječ o uvozu, 66 % uvozi se iz država članica EU-a (13 % iz Nizozemske, 7 % iz Francuske i 6 % iz Belgije), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 7 % uvozi se iz Kine te 5 % iz Sjedinjenih Američkih Država.

Njemačka u Europskoj uniji

Europski parlament

Njemačka ima 96 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Njemačkoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz njemačke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi njemačkog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1958., srpanj – prosinac 1961., srpanj – prosinac 1964., srpanj – prosinac 1967., srpanj – prosinac 1970., siječanj – lipanj 1974., srpanj – prosinac 1978., siječanj – lipanj 1983., siječanj – lipanj 1988., srpanj – prosinac 1994., siječanj – lipanj 2007., srpanj – prosinac 2020.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća vas poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjestoTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Günther Oettinger povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Njemačka, a nadležan je za proračun i ljudske resurse.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Njemačkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Njemačka ima 24 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Njemačka ima 23 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Njemačka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća njemačkog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Njemačka pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Njemačke i EU-a u 2017.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Njemačkoj: 10,927 milijarde EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Njemačkoj izražena kao postotak njemačkog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,33 %
  • ukupni doprinos Njemačke proračunu EU-a: 19,587 milijardi EUR
  • doprinos Njemačke proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,59 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Njemačkoj financira EU

Novcem koji Njemačka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Njemačku.

Back to top