Euroopa Liit

Saksamaa

Ülevaade

Pealinn: 

Berliin

Pindala: 

357 376 km2

Rahvaarv: 

82 175 684 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

16,1 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

3,134 triljonit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

saksa keel

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne liitvabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

96

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

Schengen area member: 

 Jah, Saksamaa on Schengeni ala liige alates 26. märts 1995

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1958

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Saksamaa eesistumise perioodid

Saksamaa territoorium ulatub Põhjamerest ja Läänemerest põhjas kuni Alpideni lõunas. Saksamaa on suurima rahvaarvuga ELi liikmesriik. Saksamaa piirneb põhjas Taaniga, idas Poola ja Tšehhi Vabariigiga, lõunas Austria ja Šveitsiga, edelas Prantsusmaa ja Luksemburgiga ning loodes Belgia ja Madalmaadega. 

Saksamaa majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal tööstus (25,9%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (18,2%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (15,8 %).

Saksamaa peamised ekspordipartnerid on Prantsusmaa, Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik ning peamised impordipartnerid on Madalmaad, Prantsusmaa ja Hiina.

Saksamaa ELis

Euroopa Parlament

Saksamaalt on Euroopa Parlamenti valitud 96 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Saksamaal

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Nõukogu istungitel osalevad Saksamaa valitsuse esindajad sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Saksamaa eesistumise perioodid:

Juuli – detsember 1958 | Juuli – detsember 1961 | Juuli – detsember 1964 | Juuli – detsember 1967 | Juuli – detsember 1970 | Jaanuar – juuni 1974 | Juuli – detsember 1978 | Jaanuar – juuni 1983 | Jaanuar – juuni 1988 | Juuli – detsember 1994 | Jaanuar – juuni 2007 | Juuli – detsember 2020

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Saksamaa poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Günther Oettinger, kelle vastutusalaks on eelarve ja personal.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Saksamaal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Saksamaal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 24 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Saksamaal on Euroopa Regioonide Komitees 23 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Saksamaa suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Saksamaa nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Saksamaa rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Saksamaa rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal: 

  • ELi kogukulud Saksamaal – 11,013 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Saksamaa kogurahvatulust – 0,36 %
  • Saksamaa kogupanus ELi eelarvesse – 24,283 miljardit EUR
  • Saksamaa poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust – 0,79 % 

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Saksamaal

Rahalised vahendid, mida Saksamaa maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Saksamaa ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top