Europæiske Union

Tyskland

Oversigt

Hovedstad: 

Berlin

Areal: 

357 376 km2

Befolkning: 

82 175 684 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

16,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

3,134 billioner EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Tysk

Styreform: 

Parlamentarisk forbundsrepublik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

96

Valuta: 

 Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen area member: 

 Ja, med i Schengenområdet siden 26. marts 1995

EU-medlemsland siden: 

1. januar 1958

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for tyske formandskaber

Tyskland strækker sig fra Nordsøen og Østersøen i nord til Alperne i Syd og er det land, der har den største befolkning i EU. Tyskland grænser op til Danmark mod nord, Polen og Tjekkiet mod øst, Østrig og Schweiz mod Syd, Frankrig og Luxembourg mod sydvest og Belgien og Holland mod nordvest. 

I 2015 var de vigtigste sektorer i Tysklands økonomi industri (25,9 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (18,2 %) samt engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (15,8 %).

Tysklands største eksportpartnere er Frankrig, USA og Storbritannien, mens dets største importpartnere er Holland, Frankrig og Kina.

Tyskland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 96 tyske medlemmer. Find ud af, hvem medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Tyskland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den tyske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for tyske formandskaber:

Juli-december 1958 | Juli-december 1961 | Juli-december 1964 | Juli-december 1967 | Juli-december 1970 | Januar-juni 1974 | Juli-december 1978 | Januar-juni 1983 | Januar-juni 1988 | Juli-december 1994 | Januar-juni 2007 | Juli-december 2020

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Tyskland har udnævnt Günther Oettinger som kommissær i Europa-Kommissionen. Han har ansvaret for budget og menneskelige ressourcer.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Tyskland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Tyskland har 23 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Tyskland har 23 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Tyskland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "tysk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Tyskland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Tysklands finanser i relation til EU i 2015: 

  • EU’s samlede udgifter i Tyskland – 11,013 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Tysklands bruttonationalindkomst (BNI) – 0,36 %
  • Tysklands samlede bidrag til EU’s budget – 24,283 milliarder EUR
  • Tysklands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 0,79 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Tyskland

De penge, som Tyskland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Tyskland.

Praktiske oplysninger

Back to top