Evropská unie

Německo

Přehled

Hlavní město: 

Berlín

Rozloha: 

357 376 km2

Počet obyvatel: 

82 175 684 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

16,1 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

3,134 bilionu EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

němčina

Politický systém: 

federální parlamentní republika

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

96

Měna: 

 Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999

Schengen area member: 

 Ano, součástí schengenského prostoru je od 26. března 1995.

Vstup do EU: 

1. ledna 1958

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období německého předsednictví

Německo se rozprostírá od Severního a Baltského moře až po hřebeny Alp na jihu a má ze všech zemí EU nejvíce obyvatel. Na severu hraničí s Dánskem, na východě s Polskem a Českou republikou, na jihu s Rakouskem a Švýcarskem, na jihozápadě s Francií a Lucemburskem a na severozápadě s Belgií a Nizozemskem. 

Nejdůležitější odvětvími německé ekonomiky byly v roce 2015 průmysl (25,9 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (18,2 %) a velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování a pohostinství (15,8 %).

Hlavními vývozními trhy Německa jsou Francie, Spojené státy a Spojené království. Německo dováží nejvíce z Nizozemska, Francie a Číny.

Německo v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 96 německých poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Německu

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci německého státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období německého předsednictví:

červenec–prosinec 1958 | červenec–prosinec 1961 | červenec–prosinec 1964 | červenec–prosinec 1967 | červenec–prosinec 1970 | leden–červen 1974 | červenec–prosinec 1978 | leden–červen 1983 | leden–červen 1988 | červenec–prosinec 1994 | leden–červen 2007 | červenec–prosinec 2020

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Německo nominovalo Günthera Oettingera, který je nyní odpovědný za rozpočet a lidské zdroje.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Německu

Evropský hospodářský a sociální výbor

Německo má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 24 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Německo má 23 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Německa také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby německé zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Německo poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Německa a naopak (2015): 

  • Výdaje EU v Německu celkem: 11,013 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl německého hrubého národního důchodu (HND): 0,36 %
  • Německý příspěvek do rozpočtu EU celkem: 24,283 miliardy EUR
  • Německý příspěvek do rozpočtu EU jako % německého HND: 0,79 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Německu

Příspěvek Německa do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Německu a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top