Evropská unie

Německo

Přehled

vlajka Německa

Politický systém

Německo je federativní parlamentně-demokratická republika. V čele vlády stojí kancléř, hlavou státu je prezident, jehož hlavní povinnosti a pravomoci jsou převážně reprezentativní. Země se skládá z 16 spolkových zemí (Bundesländer), z nichž každá má svou vlastní ústavu a velkou autonomii, pokud jde o vnitřní uspořádání. Samostatnými státy jsou i města Berlín, Hamburk a Brémy–Bremenhaven.

Německo na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitější odvětvími německé ekonomiky byly v roce 2016 průmysl (25,6 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (18,4 %) a velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování a pohostinské služby (15,7 %).

Obchod v rámci EU představuje 59 % celkového vývozu Německa (8 % do Francie , 7 % do Spojeného království, 7 % do Nizozemska), 9 % pak do Spojených států a 6 % do Číny.

Pokud jde o dovoz, 66 % pochází z členských států EU (z Nizozemska 13 %, z Francie 7 % a z Belgie 6 %); 7 % dále pochází z Číny a 5 % ze Spojených států.

Německo v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 96 německých poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Německu

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci německého státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období německého předsednictví:

červenec–prosinec 1958 | červenec–prosinec 1961 | červenec–prosinec 1964 | červenec–prosinec 1967 | červenec–prosinec 1970 | leden–červen 1974 | červenec–prosinec 1978 | leden–červen 1983 | leden–červen 1988 | červenec–prosinec 1994 | leden–červen 2007 | červenec–prosinec 2020

Předsednictví Rady EU

Následující odkaz vás přesměruje na externí stránkyAktuální předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Německo nominovalo Günthera Oettingera, který je odpovědný za rozpočet a lidské zdroje.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Německu

Evropský hospodářský a sociální výbor

Německo má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 24 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné udělat si lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci, má Německo 23 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Německo také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby německé zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Německo poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Německa a naopak (2017): 

  • Celkové výdaje EU v Německu: 10,927 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % podíl německého hrubého národního důchodu (HND) 0,33 %
  • Německý příspěvek do rozpočtu EU celkem: 19,587 miliardy eur
  • Německý příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % německého HND: 0,59 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Německu

Příspěvek Německa do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Německu a financovaných z prostředků EU.

Back to top