Европейски съюз

Германия

Преглед

Знаме на Германия

Политическа система

Германия е федерална парламентарна република с ръководител на правителството — канцлер — и държавен глава — президент, чиито основни отговорности са представителни. Страната се състои от 16 провинции, всяка от които има своя собствена конституция и сравнително голяма автономност по отношение на вътрешната си организация. 3 от тях са градове със статут на провинция: Бремен, Берлин и Хамбург.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на германската икономика през 2016 г. са били промишлеността (25,6 %) публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалните дейности (18,4 %) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (15,7 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 59 % от износа на Германия (Франция — 8 %, Обединеното кралство — 7 % и Нидерландия — 7 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за САЩ (9 %) и Китай (6 %).

66 % от вноса е от страни от ЕС (Нидерландия — 13 %, Франция — 7 % и Белгия — 6 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 7 % от вноса се падат на Китай и 5 % на САЩ.

Германия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 96 членове от Германия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Германия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от Съюза заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на германското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на германското председателство:

юли — декември 1958 г. | юли — декември 1961 г. | юли — декември 1964 г. | юли — декември 1967 г. | юли — декември 1970 г. | януари — юни 1974 г. | юли — декември 1978 г. | януари — юни 1983 г. | януари — юни 1988 г. | юли — декември 1994 г. | януари — юни 2007 г. | юли — декември 2020 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Германия комисар в Европейската комисия е Гюнтер Йотингер, който отговаря за бюджета и човешките ресурси.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Германия

Европейски икономически и социален комитет

Германия има 24 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Германия има 23 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Германия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Германия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Германия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Германия с ЕС през 2017 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 10,927 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Германия: 0,33 %
  • Обща вноска на Германия в бюджета на ЕС: 19,587 млрд. евро
  • Вноска на Германия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,59 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Германия

Средствата, които Германия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Германия се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top