Europeiska Unionen

Frankrike

Översikt

Huvudstad: 

Paris

Yta: 

633 187 km2

Folkmängd: 

66 759 950 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

13,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

2,225 biljoner EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Franska

Statsskick: 

Semipresidentiell republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

74

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen area member: 

 Ja – med i Schengenområdet sedan den 26 mars 1995

EU-medlem sedan: 

1 januari 1958

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Frankrikes ordförandeskap

Frankrike är det största landet i EU och sträcker sig från Medelhavet till Nordsjön. Landskapet är mycket varierat med bergskedjor i öster och söder – i franska Alperna ligger Mont Blanc (4 810 m), Västeuropas högsta berg.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (23,0 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (17,7 %) och industri (14,1 %).

Frankrike exporterar främst till Tyskland, Spanien och USA och importerar mest från Tyskland, Belgien och Italien.

Frankrike i EU

Europaparlamentet

Frankrike har 74 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Frankrike

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Frankrikes regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Frankrikes ordförandeskap:

Jan–juni 1959 | jan–juni 1962 | jan–juni 1965 | jan–juni 1968 | jan–juni 1971 | juli–dec 1974 | jan–juni 1979 | jan–juni 1984 | juli–dec 1989 | jan–juni 1995 | juli–dec 2000 | jan–juni 2008

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Frankrikes ledamot i EU-kommissionen är Pierre Moscovici, som ansvarar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Frankrike

Ekonomiska och sociala kommittén

Frankrike har 24 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Frankrike har 23 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Frankrike för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Frankrikes ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Frankrike med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Frankrike och EU-budgeten 2015: 

  • EU-bidrag till Frankrike: 14,468 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,65 %
  • Frankrikes EU-avgift: 19,013 miljarder EUR
  • Frankrikes EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,85 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Frankrike 

Frankrikes bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Frankrike

Praktisk information

Back to top