Europeiska Unionen

Frankrike

Översikt

Frankrikes flagga

Statsskick

Frankrike är en parlamentarisk republik med stark presidentmakt. Regeringschefen – premiärministern – utses av den direktvalda statschefen – presidenten. Frankrike är indelat i 18 administrativa regioner – tretton regioner i den europeiska delen och fem utanför Europa. De fem utomeuropeiska regionerna, liksom Saint-Martin (ett franskt territorium i Västindien), betraktas som en del av EU (med status som yttersta randområden). Den franska staden Strasbourg är ett av EU-institutionernas tre officiella säten. De andra är Bryssel och Luxemburg.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2016 var offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (22,7 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (17,6 %) och industri (14,1 %).

Handeln inom EU står för 59 % av Frankrikes export (Tyskland 16 %, Spanien 8 % och Italien 7 %), medan 7 % går till USA och 4 % till Kina.

Av importen kommer 69 % från EU-länderna (Tyskland 19 %, Belgien 11 % och Nederländerna 8 %), medan 6 % kommer från USA och 5 % från Kina.

Frankrike i EU

Europaparlamentet

Frankrike har 74 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är.

Europaparlamentets kontor i Frankrike

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Frankrikes regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Frankrikes ordförandeskap:

Januari–juni 1959 | Januari–juni 1962 | Januari–juni 1965 | Januari–juni 1968 | Januari–juni 1971 | Juli–december 1974 | Januari–juni 1979 | Januari–juni 1984 | Juli–december 1989 | Januari–juni 1995 | Juli–december 2000 | Januari–juni 2008

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Frankrikes ledamot i EU-kommissionen är Pierre Moscovici, som ansvarar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Frankrike

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Frankrike har 24 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Frankrike har 23 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Frankrike för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Frankrikes ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Frankrike med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Frankrike och EU-budgeten 2017: 

  • EU-bidrag till Frankrike: 13,505 miljarder euro
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,58 %
  • Frankrikes EU-avgift: 16,234 miljarder euro
  • EU-avgiften i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,70 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Frankrike

Frankrikes bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Frankrike

Back to top